Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte
Sandra Treija

Sandra Treija

Dr. arch., profesore
Vadošā pētniece

Pilsētvides arhitektūra, urbānā reģenerācija, mājokļu vides kvalitāte, modernās kustības arhitektūra  

ORCiD
LinkedIn
ResearchGate

 

Īsa biogrāfija:  

Arhitekte, Dr.arch., AF profesore. Izglītība: Arhitektūras zinātņu doktore. Profesionālā pieredze Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē arhitekta – plānotāja un projekta vadītāja amatā (1997.-2001). Akadēmiskā darba pieredze RTU Arhitektūras fakultātē dažādos akadēmiskos amatos (kopš 1998.), sākot ar asistentu un beidzot ar profesori (kopš 2012. gada), kā arī administratīvos amatos – dekāna vietniece studiju darbā (no 2001. līdz 2006.), dekāna vietniece zinātnes darbā (kopš 2007.).  Ir sagatavoti un vadīti astoņi studiju kursi ar pilsētas attīstību un telpisko vidi saistītās tēmās vairāku specialitāšu studentiem. Latvijas Arhitektu savienības biedre un Padomes locekle. Latvijas Zinātnes padomes eksperte: darbības joma – Humanitārās un sociālās zinātnes, Mākslas zinātnes, t.sk. arhitektūra: arhitektūra, pilsētplānošana, ilgtspējīga attīstība, pilsētekoloģija, pilsētainava, dzīvojamā vide. Starptautiskās organizācijas Docomomo Nacionālas grupas koordinatore. S. Treija regulāri uzstājas starptautiskās konferencēs, ir vairāk kā 50 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Zinātnisko žurnālu «Architecture and Urban Planning» (RTU) un  «Landscape Architecture and Art» (LLU) redakcijas kolēģiju locekle. Izdevniecības MDPI (Šveice) zinātnisko žurnālu «Sustainability» un «Energies» recenzente. Sandras Treijas vadībā ir aizstāvētas trīs doktora distertācijas un šobrīd S. Treijas vadībā tiek izstrādātas četras disertācijas. Piedalījusies starptautiskos un vietējos pētniecības projektos.  

Pētniecības projekti:  

  • Jauna pieeja augsti kvalitatīvai Eiropas būvkultūrai: digitālās un amatniecības meistarības mijiedarbība, projekta vadītājs no partnerinstitūcijas, vadošais pētnieks, 2019–2022.  
  • Mūsdienu informācijas sistēmas urbānajā reģenerācijā, dalībnieks, vadošais pētnieks, 2020–2022.  
  • Pilsētas un dzelzceļš: viedo un parasto pilsētu pieaugošais potenciāls, dalībnieks, vadošais pētnieks, 2018–2019.  
  • Arhitektūras studiju programmu restrukturizācija pilncikla integrētā maģistra programmā saskaņā ar ES standartiem, projekta vadītājs no partnerinstitūcijas, vadošais pētnieks, 2012–2016.  

Publikācijas: 

Bratuškins, U, Zaleckis, K., Treija, S., Koroļova, A., Kamičaityte, J. (2020) Digital Information Tools for Urban Regeneration: Capital’s Approach in Theory and Practice. Sustainability. Basel: MDPI Online, 2020, Nr 12(19), pp. 1–16. DOI:10.3390/SU12198082.  

Treija, S., Bratuškins, U., Barvika, S., Bondars, E. (2020) The Liveability of Historical Cities: Current  State  And Prospects For Habitation. Global Dwelling Approaches to Sustainability, Design and Participation. Southampton: WIT Press, 2020, pp. 15–26. ISBN: 978-1-78466-219-6, ISSN: (print) 1746-4498, DOI:10.2495/GD170021.  

Bratuškins, U., Treija, S. (2019) Epoch and School: Beginnings of Architectural Education at the Riga Polytechnic. Architecture and Urban Planning. Riga: Riga Technical University/DeGruyter Online, 2019, pp. 75–80, ISSN 2255-8764, DOI 10.2478/aup-2019-0010.  

Krastiņš, J., Bratuškins, U., Treija, S. (2019) Arhitektūras izglītībai Latvijā 150 = Architectural Education in Latvia 150. Rīga: RTU izdevniecība, 2019, 208 pp., ISBN 978-9934-22-362-4. 

Treija, S., Bratuškins, U. (2019) Socialist Ideas and Physical Reality: Large Housing Estates in Riga, Latvia. Housing Estates in the Baltic Countries. Cham: SpringerOpen, 2019, pp. 161–180, ISSN 2365-757X, ISBN 978-3-030-23391-4, DOI 10.1007/978-3-030-23392-1.  

Bratuškins, U., Treija, S., Babris, M. (2018) Non-formal Education in Architecture: Latvian Experience. Journal of Architecture and Urbanism, vol. 24, issue 1. Vilnius: VGTU Press, 2018, pp. 46–51. ISSN 2029-7955, DOI 10.3846/jau.2018.1843.  

Treija, S., Bratuškins, U., Koroļova, A. (2018) Urban Densification of Large Housing Estates in the Context of Privatization of Public Open Space: the Case of Imanta, Riga. Architecture and Urban Planning. Riga: Riga Technical University/DeGruyter Online, 2018, pp. 105–110, ISSN 2255-8764, DOI 10.2478/aup-2018-0014.  

Bratuškins, U., Treija, S. (2018) Up-to-date Public Open Space in Interactive Historical Environment: Riga City Centre. Proceedings of the International Symposioum for Planet Earth, Florence: Fondazione Romualdo Del Bianco, 2018, pp. 187–192. ISBN 9788840474557. 

 

Kopīgot rakstu