Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte
Baiba Vērpe

Baiba Vērpe

Mg. arch.
Zinātniskā asistente

Kūrortu arhitektūra, pēckara modernisms, diplomātiskā dienesta arhitektūra un dizains, starptautisku pasākumu arhitektūra 

ORCiD
LinkedIn
ResearchGate

 

Īsa biogrāfija: 

Baiba Vērpe Rīgas Tehniskās Universitātē Arhitektūras fakultātē (RTU AF) 2008. un 2016. gadā saņēma attiecīgi bakalaura un maģistra arhitektūras grādu. Pašlaik viņa ir zinātniskā asistente, mācībspēks un doktorante RTU AF, strādā pie savas disertācijas «Kūrorta arhitektūras attīstība Jūrmalā», darba vadītājs Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš. Kopš 2006. gada Baiba ir praktizējoša arhitekte ar pieredzi vietējos un starptautiskos projektos. Viņa ir autore vairākiem zinātniskajiem rakstiem un daudziem rakstiem populārajā arhitektūras presē. Baiba Vērpe ir aktīva DOKOMOMO Latvijas grupas dalībniece. 

Pētniecības projekti:  

  • Doktora disertācijas «Kūrorta arhitektūras attīstība Jūrmalā» izstrāde kopš 2016. gada. 

Publikācijas:  

Vērpe, B. Retracing the Architectural Heritage. The Works of Architect Eižens Laube in Jūrmala City, Latvia. Architecture and Urban Planning, 2018, Vol.14, 141.-150.lpp. e-ISSN 2255-8764. Pieejams: doi:10.2478/aup-2018-0019 

 

Kopīgot rakstu