Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte
Alisa Koroļova

Alisa Koroļova

Dr. arch.
Pētniece  

Ilgtspējīga pilsētvide, publiskās ārtelpas revitalizācija, zaļā infrastruktūra, iedzīvotāju līdzdalība pilsētplānošanas procesos 

ORCiD
LinkedIn
ResearchGate

 

Īsa biogrāfija:  

Alisa Koroļova ir pētniece un lektore RTU Arhitektūras fakultātē. Viņa ir RTU zinātniskā žurnāla «Architecture and Urban Planning» redaktore. Sākot ar 2020. gadu žurnāls ir iekļauts Scopus datu bāzē. Pētniecības virzieni: ilgtspējīgas pilsētvides veidošana, publiskās ārtelpas revitalizācija, zaļā infrastruktūra, dabā balstīti risinājumi pilsētplānošanā un arhitektūrā, un iedzīvotāju līdzdalība pilsētplānošanas procesos. Viņa piedalījās COST Action TU1201 (2012–2016) starptautiskajā sadarbības projektā. Pašlaik viņa ir COST Action CA17133 vadības komitejas locekle un darba grupas «Built environment» dalībniece, kā arī COST Action CA18204 vadības komitejas locekle. Viņa ir pētnieks Taivānas-Latvijas-Lietuvas sadarbības projektā «Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration» (2020–2022).  

Pētniecības projekti:   

  • Taiwan-Latvia-Lithuania Cooperation project «Up-to-date Information Systems in Urban Regeneration» (2020–2022). Amats: pētniece.  
  • COST Action CA17133 (2018 - 2022) - Implementing nature-based solutions for creating a resourceful circular city. Amats: vadības komitejas locekle.  
  • COST Action CA18204 (2019 - 2023) - Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities. Amats: vadības komitejas locekle.  
  • COST Action TU1201 (2012–2016) - Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned. Amats: darba grupas dalībniece.  

Publikācijas:   

Bratuškins, U., Zaleckis, K., Treija, S., Koroļova, A., Kamičaityte, J. Digital Information Tools in Urban Regeneration: Capital's Approach in Theory and Practice. Sustainability, 2020, Vol. 12, No. 19, pp.1-16. ISSN 2071-1050. Available here 

Pearlmutter, D., Theochari, D., Nehls, T., Pinho, P., Piro, P., Koroļova, A., Papaefthimiou, S., Carmen Garcia Mateo, M., Calheiros, C., Zluwa, I., Pitha, U., Schosseler, P. Enhancing the Circular Economy with Nature-Based Solutions in the Built Urban Environment: Green Building Materials, Systems and Sites. Blue-Green Systems, 2020, Vol. 2, No. 1, pp.46-72. ISSN 2617-4782. Available here  

Koroļova, A., Treija, S. Participatory Budgeting in Urban Regeneration: Defining the Gap between Formal and Informal Citizen Activism. Architecture and Urban Planning, 2019, Vol. 15, No. 1, pp.131-137. ISSN 1691-4333. e-ISSN 2255-8764. Available here 

Koroļova, A., Treija, S., Bratuškins, U. Infill Development and Its Impact on the Public Open Space in Large Housing Estates: Case of Riga. In: AESOP Annual Congress in Venice, Planning for Transition: Book of Abstracts, Italy, Venēcija, 9-13 July, 2019. Venezia: AESOP Universita Luav di Venezia, 2019, pp.1201-1201. ISBN 978-88-99243-92-0.  

Koroļova, A., Treija, S. Urban Gardening as a Multifunctional Tool to Increase Social Sustainability in the City. Architecture and Urban Planning, 2018, Vol.14, pp.91-95. e-ISSN 2255-8764. Available here   

Koroļova, A., Treija, S. Community Gardens as Temporary Uses for Vacant Land Revitalization: the Case of Riga. In: Spaces of Dialog for Places of Dignity: Fostering the European Dimension of Planning: Lisbon AESOP Annual Congress 2017 : Book of Proceedings, Portugal, Lisbon, 11-14 July, 2017. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2017, pp.444-449. e-ISBN 978-989-99801-3-6 

 

Kopīgot rakstu