Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Zinātne

Pētniecības virzieni

Zinātniskās pētniecības darbs fakultātē ir cieši saistīts ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi.

Pētnieki

Doktorantūras studijas

Doktora akadēmiskā programma «Arhitektūra» nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. 

Starptautiskie projekti

Starptautiskajai sadarbībai ir nozīmīga loma inovatīvu un kvalitatīvu risinājumu izstrādē dažādos pētniecības virzienos, tāpēc Arhitektūras fakultāte sadarbojas ar ārzemju izglītības un pētniecības institūcijām, pašvaldībām un privātiem uzņēmumiem, īstenojot dažādus pētniecības projektus.

Vietējie projekti

RTU Arhitektūras fakultāte aktīvi sadarbojas ar citām RTU fakultātēm un Latvijas augstskolām, ar pašvaldībam un privātiem uzņēmumiem, īstenojot kopīgus projektus.

Zinātniskais žurnāls

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskais žurnāls «Arhitektūra un pilsētplānošana» (Architecture and Urban Planning) atspoguļo zinātniskās pētniecības darba rezultātus.

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana mērķis ir veicināt diskusiju par ilgtspējīgu pilsētvidi, arhitektūras vēsturi un teoriju, pilsētplānošanu un telpisko attīstību, uzsverot mūsdienīgu pieeju izmantošanu pilsētvides organizācijā.

RTU Studentu zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī RTU Arhitektūras fakultātē tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kuras mērķis ir iepazistināt visus interesentus ar studentu veiktajiem pētījumiem.