Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Zinātne

Pētniecības virzieni

Zinātniskās pētniecības darbs fakultātē attīstās ciešā saistībā ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi.

Doktorantūras studijas

Doktora akadēmiskā programma «Arhitektūra» nodrošina zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai patstāvīgi veiktu un vadītu zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. 

Starptautiskie projekti

Starptautiskā sadarbība spēlē nozīmīgo lomu inovatīvo un kvalitatīvo risinājumu izstrādē dažādos pētniecības virzienos, tāpēc Arhitektūras fakultāte starptautisko projektu ietvaros aktīvi sadarbojas ar ārzemju izglītības un pētniecības institūcijām, pašvaldībām un privātiem uzņēmumiem.

Vietējie projekti

Vietējo projektu līmenī RTU arhitektūras fakultāte aktīvi sadarbojas ar citām RTU fakultātēm un citām Latvijas augstskolam, ar pašvaldībam un privātiem uzņēmumiem.

Zinātniskais žurnāls

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskais žurnāls «Arhitektūra un pilsētplānošana» (Architecture and Urban Planning) atspoguļo zinātniskās pētniecības darba rezultātus.

RTU Starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija Arhitektūra un pilsētplānošana notiek katru gadu oktobrī.

RTU Studentu zinātniskā konference

Katru gadu aprīlī RTU Arhitektūras fakultātē tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kuras mērķis ir iepazistināt visus interesentus ar studentu veiktajiem pētījumiem.

_