Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Zīmēšanas kursi domāti potenciālajiem studentiem, kuri 2020./2021. akadēmiskajā gadā vēlas mācīties RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains». 

 Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Lai gatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā arhitektūrā, piedāvātais kursu ilgums ir astoņi mēneši — oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs. Savukārt, lai sagatavotos zīmēšanas eksāmenam abās dizaina programmās, kursu ilgums ir četri mēneši — februāris, marts, aprīlis, maijs.

Aktuālā informācija par zīmēšanas kursu norisi

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem

Konsultācija pirms iestājeksāmena zīmēšanā 2020. gadā notiks 29. un 30. jūlijā no plkst. 11 līdz 13 Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā, zīmētavā.

_