Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Jauniešiem, kuri domā par arhitekta vai dizainera karjeru, nākotnē būs jāsaskaras ar trīs dimensiju objektu studijām, tāpēc Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes Tēlotājmākslas katedras organizēto sagatavošanas kursu mērķis vērsts uz reflektantu telpiskās domāšanas attīstību, izpratni par perspektīvu, kompozīcijas pamatprincipiem, attēlojamā objekta proporcijām un konstrukciju, kā arī prasmi attēlot iluzori telpisku vidi,  demonstrējot lineārā zīmējuma grafisko kultūru.

Kopš sagatavošanas kursu pastāvēšanas, čaklākie un sekmīgākie jaunieši vienmēr ir veiksmīgi izturējuši konkursu un kļuvuši par Arhitektūras fakultātes studentiem.

Mācības notiek profesionālu un pieredzējušu pedagogu vadībā, modernās un labiekārtotās telpās.

 

Zīmēšanas kursos reflektanti apgūst iestājeksāmenam un studijām nepieciešamās prasmes :

  • kompozīcijas veidošanas pamatprincipus – izpratni par zīmējuma izvietojumu lapas formātā;
  • perspektīves attēlošanu – vienotas perspektīves sistēmas ievērošanu no esošā horizonta un skata punkta;
  • konstrukciju- izpratni par attēlojamā objekta atsevišķo daļu uzbūvi t.s. sagāztu rotācijas formu konstruēšanu;
  • izpratni par proporcijām - attēlojamā objekta atsevišķo daļu  vai elementu savstarpējām attiecībām  pret kopējo apjomu;
  • zīmējumu grafisko interpretāciju – lineārā zīmējuma kultūru, zīmuļa tehnikas prasmes un spēju panākt iluzoru telpiskumu.

Kursu norises laiki 2022./2023. studiju gadā

Oktobris – jūnijs (9 mēneši) klātienē

  • Otrdienu grupa (klātienē) no plkst. 16.30 līdz 18.05 katru nedēļu.
  • Sestdienu grupa (klātienē) = dubultnodarbība katru otro nedēļu pāra datumos no plkst. 11.00 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 14.30.

Visas nodarbības tiks dublētas arī online režīmā. Ārējo apstākļu ietekmē plānotās klātienes nodarbības tiks novadītas attālināti.

Nodarbības vadīs RTU Arhitektūras fakultātes lektore Elīna Elere.

Aprīlis – jūnijs (3 mēneši) klātienē

  • Sestdienas grupa = dubultnodarbība katru otro nedēļu nepāra datumos, sākot no pirmās nedēļas no plkst. 11.00 – 14.00.

Nodarbības vadīs RTU Arhitektūras fakultātes praktiskā docente Dina Baumane.

  • Sestdienas grupa = dubultnodarbība katru otro nedēļu nepāra datumos, no plkst. 11.00 – 14.20.

Nodarbības vadīs RTU Arhitektūras fakultātes lektors Aleksandrs Beznosiks.

Pieteikšanās un samaksas kārtība

Lai pieteiktos kursiem, par katru kursu periodu (3 mēnešiem) dalībniekiem jāaizpilda un jāiesniedz jauna reģistrācijas anketa, atzīmējot mēnešus, par kuriem tiek maksāts.

Aizpildīto reģistrācijas anketu nosūtot uz e-pastu , rēķinu par kursiem saņemsiet elektroniski.

Nodarbības maksa mēnesī 80 eiro. Piesakoties kursiem, jāveic priekšapmaksa par 3 mēnešiem.

Par katru nākamo kursu periodu samaksa jāveic līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam. 

Dalība nodarbībās, uzrādot kvīti (izdruku) par maksājumu.

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem