Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Zīmēšanas kursi domāti potenciālajiem studentiem, kuri 2021./2022. akadēmiskajā gadā vēlas mācīties RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains». 

 Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Lai gatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā arhitektūrā, piedāvātais kursu ilgums ir astoņi mēneši — oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs. Savukārt, lai sagatavotos zīmēšanas eksāmenam abās dizaina programmās, kursu ilgums ir četri mēneši — februāris, marts, aprīlis, maijs.

 

09.11. 2020 Aktuāla informācija!

Sakarā ar valdības lēmumu par ārkārtas situāciju valstī un ar to saistītiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Zīmēšanas kursi līdz 6. decembrim notiks attālināti.

Kursanti saņems uzdevumus, uzdevumu skaidrojumu un paraugus. Darbus jāveic pedagogu norādītajos termiņos. Konsultācijas pa tālruni un sūtot e-pastus ar padarītajiem darbiem jūsu grupas pedagogam.

Aicinām informēt savas grupas pedagogus par gatavību saņemt attālinātas konsultācijas! Ja ir iemaksāta lielāka summa un nevēlieties turpināt vielas apguvi attālināti, jūsu nauda tiek saglabāta reāli apmeklētām nodarbībām klātienē tiklīdz tās tiks atsāktas. Nodarbības klātienē tiks atjaunotas tiklīdz tas būs iespējams.

Aicinām sazināties ar savas grupas pedagogiem pa e-pastu vai tālruni :

Par turpmāko darba kārtību operatīva informācija pie grupu pedagogiem un RTU mājaslapā  2020. gada 6. novembrī!

Atvainojamies par saziņas un informācijas apmaiņas kļūdām!

Aktuālā informācija par pieteikšanos un zīmēšanas kursu norisi

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem

_