Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

RTU Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedra katru gadu organizē sagatavošanas kursus zīmēšanā. Kursu mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas lai sagatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā Arhitektūras fakultātē, kā arī Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes piedāvātajā studiju programmā «Materiālu tehnoloģijas un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes piedāvātajā studiju programmā «Industriālais dizains». Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Informācija par kursu norisi un pieteikšanos

Pirms iestājpārbaudījuma zīmēšanā interesentiem ir iespēja apmeklēt bezmaksas konsultācijas, kas notiks Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (Zīmētavā) 27., 28. un 29. jūnijā plkst. 11.00–12.30.