Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Zīmēšanas kursi domāti potenciālajiem studentiem, kuri 2020./2021. akadēmiskajā gadā vēlas mācīties RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains». 

 Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Lai gatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā arhitektūrā, piedāvātais kursu ilgums ir astoņi mēneši — oktobris, novembris, decembris, janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs. Savukārt, lai sagatavotos zīmēšanas eksāmenam abās dizaina programmās, kursu ilgums ir četri mēneši — februāris, marts, aprīlis, maijs.

Lai pieteiktos četru mēnešu ilgajiem kursiem, jāaizpilda reģistrācijas anketa

Kursu nodarbību grafiks februārim, martam, aprīlim, maijam

Sagatavošanas kursu nodarbības notiks otrdienās un trešdienās plkst. 16.30-18.30 un sestdienās plkst. 11.00-13.00 un 13.30-15.30. Dubultnodarbība sestdienās paredzēta divas reizes mēnesī. 

Kursi notiks RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, Zīmētavā, 4  stāvā, 435. telpā. 

Līdzi jāņem A2 formāta rasēšanas papīrs, HB zīmulis, dzēšgumija, stiprinājuma piespraudes.

Maksa par kursiem norādīta reģistrācijas anketā. Ir iespējams dalītā maksājuma modelis jeb norēķins reizi mēnesī. 

Rēķinu par kursiem potenciālie dalībnieki saņems elektroniski, aizpildīto reģistrācijas anketu nosūtot uz e-pastu .

Par katru nākamo mēnesi jāsamaksā līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam. Dalība nodarbībās — uzrādot kvīti (izdruku) par maksājumu. 

Tālrunis uzziņām: 67089212 vai 67089210

Zīmēšanas kursus nodrošina Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedra.

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem

_