Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Zīmēšanas kursi domāti potenciālajiem studentiem, kuri 2022./2023. akadēmiskajā gadā vēlas mācīties RTU Arhitektūras fakultātes studiju programmā «Arhitektūra», Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmā «Materiālu tehnoloģija un dizains» vai arī Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmā «Industriālais dizains», lai gatavotos iestājpārbaudījumam zīmēšanā

Nodarbībās veicamie uzdevumi izkopj topošo reflektantu telpisko domāšanu, izpratni par perspektīvu, kompozīciju, attēlojamā objekta proporcijām un uzbūves konstrukciju, kā arī sniedz prasmes kā attēlot doto uzdevumu iluzori telpiskā, lineārā zīmējumā demonstrējot zināšanas par zīmuļa tehnikas pielietojumu uzdevuma veikšanai.

Aktuālā informācija par pieteikšanos un zīmēšanas kursu norisi

Informācija par citiem RTU piedāvātajiem sagatavošanas kursiem