Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Apmaiņas studijas

Apmaiņas studijas

Starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa. Arhitektūras fakultātes studentiem ir iespēja izmantot Erasmus+ mobilitātes programmas sniegtās priekšrocības un saņemt Erasmus+ stipendiju, lai daļu no studiju laika veltītu apmaiņas studijām RTU partneruniversitātēs Eiropas Savienības valstīs vai veiktu praksi arhitektu birojos ārpus Latvijas

Erasmus+ mobilitātē var doties jebkurš RTU studējošais.  Apmaiņas brauciena brīdī studentam jābūt pabeigušam vismaz bakalaura līmeņa 1. kursu (pieteikties var jau pēc 1. sesijas), nedrīkst būt akadēmiskie parādi, nepieciešamas labas sekmes līdzšinējās studijās (vidējā svērtā atzīme ne zemāka par 6.0), labas angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanas, kā arī skaidri formulēts mērķis visam studiju posmam ārzemēs.

Ja students jau iepriekš saņēmis Erasmus vai Erasmus+ stipendiju, jāņem vērā, ka stipendijas saņemšanas maksimālais periods vienā studiju līmenī ir 12 mēneši. Minimālais studiju mobilitātes periods ir 3 mēneši.

Informācija par pieteikšanos apmaiņas studijām