Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Studijas

Informācija studentiem

Nodarbību grafiki, svarīgi termiņi, vadlīnijas, noteikumi, ieteikumi, praktiski padomi un cita noderīga informācija studējošajiem.

Apmaiņas studijas

Starptautiskā mobilitāte ir neatņemama mūsdienīgas un inovatīvas universitātes sastāvdaļa. Tādēļ RTU Arhitektūras fakultātes studenti dodas pieredzes apmaiņā uz universitātes partneraugstsolām un fakultāte regulāri uzņem apmaiņas studentus un viesstudentus no sadarbības universitātēm.

Stipendijas un granti

Studējošie valsts budžeta finansētajās vietās var saņemt ikmēneša stipendiju un pretendēt arī uz citām stipendijām, kuras finansē un piešķir dažādi fondi un fakultātes mecenāti.

Noslēguma darbi

Studiju programmu apgūšanas gaitā studentiem daudzos priekšmetos ir jāizstrādā studiju darbi un projekti. Profesionālo maģistra studiju programmas absolventu diplomprojekti reizi gadā tiek apkopoti gadagrāmatā.