Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Vēsture

Vēsture

1869. gads Rīgas Politehnikumā (vecākajā augstskolā Latvijas teritorijā) atvērta Arhitektūras nodaļa.

1874. gads Arhitektūras nodaļu pabeidz pirmais absolvents – Oskars Bārs.

1896. gads Rīgas Politehnikums reorganizēts par Rīgas Politehnisko institūtu (RPI). Arhitektūras nodaļu beidz 48 absolventi.

1919. gads Jaunizveidotā Latvijas valsts dibina jaunu augstskolu – Latvijas Universitāti (LU), kurā uz RPI Arhitektūras nodaļas bāzes darbu sāk Arhitektūras fakultāte. No 1920. līdz 1940. gadam fakultāti absolvējuši 126 arhitekti.

1944. gads Pēckara padomju varas gados Arhitektūras fakultāte turpina darbu Latvijas Valsts universitātē (LVU).

1950. gads Reorganizācijas apsvērumu dēļ Arhitektūras fakultāte tiek slēgta, lai gan pret to vētraini iebilst studenti.

1951. gads Daļēji respektējot studentu prasības pēc arhitektūras skolas saglabāšanas, LVU Inženierceltniecības fakultātē izveido Arhitektūras nodaļu.

1955. gads Arhitektūras nodaļa tiek pārveidota par Arhitektūras katedru.

1958. gads No LVU atdalot tehniskās nozares atjauno RPI, un arhitektūras skola turpina darbu kā Celtniecības fakultātes Arhitektūras katedra.

1975. gads Arhitektūras katedra pārceļas uz Ķīpsalu, kur top studentu pilsētiņa.

1990./1991. gads RPI pārveido par Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), un tās sastāvā tiek atjaunota Arhitektūras fakultāte (AF) ar četrām – Arhitektūras projektēšanas, Arhitektūras un pilsētbūvniecības, Arhitektūras vēstures un Tēlotājas mākslas – katedrām.

1997. gads Uz Arhitektūras projektēšanas un Arhitektūras vēstures katedru bāzes izveido Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupu.

2004. gads Arhitektūras fakultāti pārveido par Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti (APF).

2011. gads Ķīpsalā uzsāk APF un Tekstiltehnoloģiju un dizaina institūtam renovējamās ēkas būvdarbus. Būvprojekta autors – arhitektu birojs «Valeinis un Stepe», būvprojekta vadītājs – arhitekts Ģirts Valeinis (AF 1992. gada absolvents).

2013. gads Fakultāte pārceļas uz renovēto ēku.

2014. gads Renovētā fakultātes ēka tiek atzīta par 2014. gada labāko arhitektūras objektu Rīgā.

2017. gads Fakultātē notiek strukturālas izmaiņas un tā tiek pārdēvēta par Arhitektūras fakultāti.

2018. gads Tiek pārveidotas AF studiju programmas. Fakultāti beidz pirmie profesionālās maģistra programmas «Arhitektūra» absolventi, iegūstot gan arhitekta profesionālo kvalifikāciju, gan maģistra grādu.