Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Struktūra

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras mācībspēki lasa lekcijas un vada nodarbības visos ar Latvijas un pasaules mākslas un arhitektūras vēsturi saistītos studiju kursos un veic zinātniskos pētījumus arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.

Vadītājs: profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Ķīpsalas iela 6–414, Rīga

+371 67089115

Arhitektūras projektēšanas katedra

Arhitektūras projektēšanas katedras pārziņā ir studiju kursi, kuros topošie arhitekti iegūt zināšanas, iemaņas un prasmes radīt laikmetīgām estētiskajām, funkcionālajām un tehnoloģiskajām prasībām atbilstošus ēku un vides attīstības projektus. Katedras darbinieki veic arī zinātniskos pētījumus arhitektūras jomā.

Vadītājs: profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Ķīpsalas iela 6–411, Rīga

+371 67089269 +371 67089212

Tēlotājas mākslas katedra

Tēlotājas mākslas katedra veicina mākslinieciskās jaunrades aktivitātes un izpausmes gan studējošo un mācībspēku vidū, gan plašākā sabiedrībā. Katedras mācībspēku vadībā topošie arhitekti apgūst zīmēšanu, gleznošanu, grāmatu grafiku u. c. Tēlotājmākslas katedra organizē arī sagatavošanās kursus zīmēšanā.

Vadītāja: Dr. arch. Andra Ulme
Ķīpsalas iela 6–403, Rīga

+371 67089210

Pilsētplānošanas centrs

Pilsētplānošanas centra darbības mērķis ir koordinēt un veikt zinātniski pētniecisko darbu ilgtspējīgas pilsētvides jomā. Centra galvenie uzdevumi ir:

  1. veikt savstarpēji integrētus starpnozaru pētījumus pilsētvides problēmu formulēšanā un risināšanā;
  2. sekmēt studentu un doktorantu pētniecisko darbu izstrādi centra darbības jomā;
  3. sagatavot pētniecībā iesaistītos speciālistus; sadarboties ar citām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem pētniecisko darbu īstenošanā;
  4. attīstīt sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar universitātēm, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, profesionālajām asociācijām un komerciestādēm;
  5. sniegt konsultācijas uzņēmumiem un privātpersonām.

Direktore: profesore Dr. arch. Sandra Treija
Ķīpsalas iela 6–406, Rīga

+371 67089118