Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Studentu pašpārvalde

Studentu pašpārvalde
RTU AF studentu pašpārvaldē (RTU AF SP) ir apvienojušies aktīvākie studenti. Pašpārvalde koordinē sadarbību ar fakultātes dekanātu, RTU Studentu parlamentu, sponsoriem u.c. fakultāšu un augstskolu studentu pašpārvaldēm, organizē kultūras pasākumus, ekskursijas un konkursus, saliedēšanas pasākumus, piemēram, ikgadējo pirmkursnieku nometni, risina akadēmiskas problēmas, tādējādi veidojot studentu dzīvi un pārstāvot to intereses kā akadēmiskajā, tā materiālajā un kultūras jomā.
 
RTU AF SP regulāri organizē «Ģeniatoru» - radošo ideju konkursu grupās, plānojot jaunu inovatīvu funkciju vietām, telpām un notikumiem. Parasti dalībniekiem uzdevuma izpildei ir dotas 4 stundas laika.
 
RTU AF SP organizēto pasākumu vidū ir arī sadarbībā ar dažādām Latvijas pašvaldībām vasaras skolas, kas rīkotas , meistarklases, kuras attīsta un papildina studentu zināšanas par jaunām tehnoloģijām, kā arī aizraujošas ekskursijas uz esošiem būvobjektiem un būvlaukumiem, lai iepazītu ēkas tapšanas procesu reālajā dzīvē kopā ar to autoriem.
 
Viens no lielākajiem gadskārtējiem RTU AF SP organizētiem pasākumiem ir projekts TreeHouse. Tā laikā meža vidū studenti ceļ mājas kokos un organizē meistardarbnīcas. Pasākums ik gadu noris citā vietā un pulcē aizvien plašāku apmeklētāju loku.
 
Lai veicinātu topošo arhitektu sadarbību ar Latvijas Arhitektu savienību (LAS) un turpinātu iesaistīt jaunos arhitektus aktivitātēs arī pēc universitātes absolvēšanas un apvienotu dažādu jomu pārstāvjus, kuri ir saistīti ar arhitektūras nozari, RTU AF SP ir izveidojusi atsevišķa platforma – Atelpa
 
Movement Spontaneous rīko nakts pārgājienus un brīvdabas aktivitātes. 
 
Daudzus pasākumus RTU AF SP rīko sadarbībā ar Latvijas Celtniecības asociācijas jauniešu grupu (LCA Pilons), Baltijas Arhitektu savienību asociāciju (BAUA), Latvijas Arhitektu savienību (LAS) u.c. organizācijām.
 
Jau vairākus gadus mēs, RTU AF SP, lepojamies ar faktu, ka vairāk kā 50% mūsu organizēto aktivitāšu ir tieši akadēmiska rakstura: meistarklases, semināri, apmācības, vasaras skolas, starptautiski konkursi un praktiskās darbnīcas, kas sniedz studentiem unikālas zināšanas, praktisku pieredzi un iespēju apgūt jaunas prasmes, ko ierobežotā kredītpunktu skaita dēļ ne vienmēr var nodrošināt esošā studiju programma.
 
RTU AF SP valde sastāv no:
  • Pašpārvaldes vadītāja. Viņa pārziņā ir SP vadīšana, tās darba uzraudzīšana, kolektīva saliedēšana un vadīšana kopīgu mērķu vārdā un studentu interešu pārstāvēšana universitātes līmenī.
  • Vadītāja vietnieka, kura pienākumi ir aizstāt pašpārvaldes vadītāju viņa prombūtnes laikā, sadarboties ar viņu un asistēt tā pienākumu izpildē.
  • Studiju virziena vadītāja, kurš risina akadēmiskās problēmas, t.sk. veicina studiju kvalitāti un sadarbojas ar mācībspēkiem.
  • Kultūras un sporta virziena vadītāja, kura pienākums ir rīkot pasākumus, kas saistīti ar kultūru un sportu.
  • Projektu virziena vadītāja, kura pārraudzībā ir projektu vadīšana, finansējuma piesaiste un sadarbība ar sponsoriem.
  • Saimnieciskās darbības virziena vadītāja, kurš atbild par fakultātesmateriālās vides uzlabošanu.
  • Sēžu protokolētāja, kurš pieraksta pieņemtos lēmumus un protokolē sēžu norises gaitu.

Visu aktuālo informāciju RTU AF SP publicē Facebook. Pieseko, ja gribi uzzināt, kas pie mums notiek!

Skaitļi un fakti infografikā par AF SP

Studentu pašpārvaldes vadītājs
Mārtiņš Sarvuts

+37126635955

m

Ķīpsalas iela 6–101, Rīga

_