Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Mācībspēki

Arhitektūras projektēšanas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Docents Dr. arch. Edgars Bondars
Docents (praktiskais) Mg. arch. Egons Bērziņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone
Asistente Dr. arch. Alisa Koroļova
Viesdocente Dr. arch. Agate Eniņa 
Viesdocente Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Viesdocente Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Uldis Balodis
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Dainis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Uldis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Guntis Grabovskis
Viesdocents (praktiskais) Mg. art. Mārtiņš Hermansons
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Juris Poga
Viesdocents (praktiskais)  Dipl. arh. Andris Vītols
Vieslektore Mg. arch. Sandra Levāne
Vieslektors Mg.soc.  Matīss Šteinerts
Vieslektore Mg. arch. Baiba Vērpe
Vieslektore Dr.  arch.  Antra Viļuma
Biroja vadītāja Inguna Dumbere

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docente Dr. arch. Renate Čaupale
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Vieslektore Mg. arch. Dace Kalvāne
Vieslektors Mg. arch. Dainis Zemešs

Tēlotājas mākslas katedra

Katedras vadītāja docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Lektore Mg. art. Inese Nātriņa
Lektors Mg.art Juris Pansovs
Lektore Mg. art. Elīna Elere
Vieslektors Mg. art. Uģis Bērziņš
Lektors Mg. art. Reinis Liepa