Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Mācībspēki

Arhitektūras projektēšanas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Docents Dr. arch. Edgars Bondars
Docents (praktiskais) Mg. arch. Egons Bērziņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Docente Dr. arch. Alisa Koroļova
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone 
Viesdocente Dr. arch. Agate Eniņa 
Viesdocente Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Viesdocente Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Uldis Balodis
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Dainis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Uldis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Guntis Grabovskis
Viesdocents (praktiskais) Mg. art. Mārtiņš Hermansons
Viesdocents (praktiskais) Dipl. arh. Juris Poga
Viesdocents (praktiskais)  Dipl. arh. Andris Vītols
Vieslektore Mg. arch. Sandra Levāne
Vieslektors Mg.soc.  Matīss Šteinerts
Vieslektore Mg. arch. Baiba Vērpe
Vieslektore Dr.  arch.  Antra Viļuma
Biroja vadītāja Inguna Dumbere

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Viesdocente Dr. arch. Renate Čaupale
Vieslektore Mg. arch. Dace Kalvāne
Vieslektors Mg. arch. Dainis Zemešs

Tēlotājas mākslas katedra

Katedras vadītāja Dr. arch. Andra Ulme
Docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Lektore Mg. art. Elīna Elere 
Lektors Mg. art. Uģis Bērziņš