Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Mācībspēki

Arhitektūras projektēšanas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Docents Dr. arch. Edgars Bondars
Docents (praktiskais) Mrg. arch. Egons Bērziņš
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Andris Vītols
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Dainis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Mg. arch. Uldis Bērziņš
Viesdocents (praktiskais) Guntis Grabovskis
Viesdocente Dr. arch. Agate Eniņa 
Viesdocente Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Viesdocente Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Vieslektore Mg. arch. Liena Šiliņa
Vieslektore Mg. arch. Sandra Levāne
Vieslektors Mg. art. Ingurds Lazdiņš
Vieslektore Mg. arch. Alisa Koroļova
Biroja administratore Inguna Dumbere

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docente Dr. arch. Renate Čaupale
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Vieslektore Mg. arch. Dace Kalvāne
Vieslektors Mg. arch. Dainis Zemešs
Bibliotekāre Ruta Doveika

Tēlotājas mākslas katedra

Katedras vadītāja docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Lektors Mg. art. Aleksandrs Beznosiks
Lektore Mg. art. Inese Nātriņa
Lektors Mg. arch. Juris Pansovs