Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Mācībspēki

Arhitektūras projektēšanas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Asociētais profesors Dr. arch. Edgars Bondars
Docents (praktiskais) Mg. arch. Egons Bērziņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Aldis Lapiņš
Docents (praktiskais) Mg. arch. Marts Švēde
Docente Ph.D. Alisa Koroļova
Lektore Mg. arch. Anita Antenišķe
Lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone 
Docētāja Dr. arch. Agate Eniņa 
Docētāja Dr. arch. Ilze Rukmane-Poča
Docētāja Dr. arch. Māra Liepa-Zemeša
Docētājs Dipl. arh. Uldis Balodis
Docētājs Mg. arch. Dainis Bērziņš
Docētājs Mg. arch. Uldis Bērziņš
Docētājs Dipl. arh. Guntis Grabovskis
Docētājs Mg. art. Mārtiņš Hermansons
Docētājs Dipl. arh. Juris Poga
Docētājs Dipl. arh. Andris Vītols
Docētāja Mg. arch. Sandra Levāne
Docētājs Mg.soc.  Matīss Šteinerts
Docētāja Mg. arch. Baiba Vērpe
Docētāja Ph.D.  Antra Viļuma
Biroja vadītāja Inguna Dumbere

Arhitektūras vēstures un teorijas katedra

Katedras vadītājs profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš
Docente Dr. arch. Agrita Tipāne
Docents Dr. arch. Ilmārs Dirveiks
Docētāja Dr. arch. Renate Čaupale
Docētāja Mg. arch. Dace Kalvāne
Docētājs Mg. arch. Dainis Zemešs

Tēlotājas mākslas katedra

Katedras vadītāja Dr. arch. Andra Ulme
Docente (praktiskā) Mg. art. Anita Meldere
Docente (praktiskā) Mg. art. Dina Baumane
Docētājs Mg. art. Aleksandra Beznosiks
Lektore Mg. art. Elīna Elere 
Lektors Mg. art. Uģis Bērziņš