Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Topošie studenti var pieteikties studijām RTU

5. jūlijs
.
.
Foto - Vitālijs Vinogradovs, RTU

Sākot no 5. jūlija, topošie studenti var elektroniski pieteikties bakalaura, koledžas un maģistra līmeņa studijām Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Šogad uzņemšanas procesu pilnībā var nokārtot attālināti, tomēr, ja reflektantiem nepieciešams ierasties klātienē, to būs iespējams izdarīt, sākot no 12. jūlija. Pieteikšanās studijām notiek līdz 18. jūlijam. 

Pieteikšanās attālināti

Bakalaura un koledžas līmeņa studijām no 5. jūlija plkst. 9.00 līdz 18. jūlija plkst. 16.00 var pieteikties portālā Latvija.lv, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan arī izmantojot internetbanku. Šajā laikā reflektanti uzņemšanas sistēmā var iesniegt, labot un apstiprināt pieteikumus. Ja pieteikums ir apstiprināts elektroniski, reflektantam nav jāierodas klātienē vienotās uzņemšanas punktos. 

Elektroniski izveidot un apstiprināt studiju pieteikumu var reflektanti, ja: 

 • vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros. Tajos Latvijas vidusskolu absolventu dati ir pieejami, sākot no 2019. gada, bet agrāku gadu absolventu datu var nebūt;
 • centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
 • reflektants ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
 • reflektants var autentificēties e-pakalpojumam ar drošu autentifikācijas rīku;
 • tiek izpildītas uzņemšanas prasības un nebūs nepieciešami dati, kuru nav vienotajos datu reģistros, piemēram, par atbrīvojumu no centralizētajiem eksāmeniem vai par priekšrocībām, kas jāapliecina ar dokumentiem;
 • ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Lai reflektanti uzņemšanas procesu varētu nokārtot attālināti, ieteicams iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu. 

Kā iegūt elektronisko parakstu 

Pieteikšanās klātienē uzņemšanas punktos

No 12. jūlija plkst. 9.00 līdz 18. jūlija plkst. 18.00 vienotās uzņemšanas punktos ir gaidīti reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nevar studiju pieteikumu apstiprināt elektroniski. Viņi iesniedzamo dokumentu oriģinālus un apstiprinātu studiju pieteikumu varēs iesniegt RTU uzņemšanas punktos Rīgā, Ķīpsalā, RTU Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. 

Piesakoties studijām klātienē, līdzi jāņem un jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli:

 • Derīga pase vai personas apliecība;
 • Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 • Pielikums – sekmju izraksts;
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai arī ir mainīts personas kods;
 • Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Samaksāt par reģistrāciju (35 EUR) iespējams vai nu portālā Latvija.lv, vai arī uzņemšanas punktā, izmantojot bankas norēķinu karti.

Iestājeksāmeni zīmēšanā

Reflektantiem, kuri vēlas studēt programmās «Arhitektūra», «Materiālu tehnoloģija un dizains» un «Industriālais dizains», ir jākārto iestājeksāmeni zīmēšanā. Tie norisināsies no 19. līdz 21. jūlijam RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 435. telpā. 

Par iestājpārbaudījumu kārtošanu papildu reģistrācijas maksai ir jāsamaksā 20 EUR. 

 • 19. un 20. jūlijā plkst. 9.00 notiks iestājeksāmens Arhitektūras fakultātes studiju programmas «Arhitektūra» reflektantiem;
 • 21. jūlijā plkst. 9.00 notiks iestājeksāmens Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes studiju programmas «Materiālu tehnoloģija un dizains» un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes studiju programmas «Industriālais dizains» reflektantiem. 

Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Kavētājiem var atteikt eksāmena kārtošanu. 

Uzņemšanas rezultātu paziņošana

Uzņemšana notiek divās kārtās. 

 • Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 22. jūlijā pēc plkst. 17.00. portālā Latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

Tad reflektanti uzzinās, vai viņi ir ieguvuši studiju vietu studiju programmā, kas pieteikumā minēta kā pirmā prioritāte. 

Ja studiju vieta ir iegūta, tad reflektantiem līdz 26. jūlija plkst. 16.00 obligāti ir jāapstiprina iegūtā vieta portālā Latvija.lv, e-pakalpojumā aktivizējot izvēlni «Apstiprināt iegūto vietu».

Ja studiju vietu reflektants neapstiprina, tad tā tiek zaudēta. 

 • Reflektantiem, kuriem pirmajā kārtā nav izdevies iegūt studiju vietu, ir iespēja piedalīties uzņemšanas otrajā kārtā, līdz 26. jūlija plkst. 17.00 Latvija.lv aktivizējot izvēlni «Pieteikties 2. kārtai» vai arī zvanot 67089003 vai 27089003 (BITE klientiem) un nosaucot sasaistes kodu.

Dalība otrajā kārtā reflektantam ļaus pretendēt uz savu prioritāšu saraksta augstāku vietu.

Uzņemšanas otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti 26. jūlijā pēc plkst. 18.00.

Tiem, kuri nebūs ieguvuši budžeta vietu, būs iespējams reģistrēties studijām par maksu. Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas) un nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju programmu reflektantiem jāveic līdz 15. septembrim.

RTU Uzņemšanas komisijas kontaktinformācija

Ja rodas papildjautājumi, iespējams sazināties ar RTU Uzņemšanas komisiju , 67089319 vai WhatsApp – 28005535.

Kā sazināties ar RTU Uzņemšanas komisiju

Visas studiju programmas

Plašāka informācija par pieteikšanos studijām RTU

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. jūlijs plkst. 13:35

Līdzīgi raksti

Jaunumi