Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Arhitektūras fakultātes dekānam profesoram Uģim Bratuškinam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis

30. aprīlis
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes (RTU AF) dekānam profesoram Uģim Bratuškinam par sevišķiem nopelniem arhitektūras izglītības veicināšanā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē, arhitektūras kadru audzināšanā, par augstvērtīgas arhitektūras radīšanu un tās kvalitatīvas izaugsmes veicināšanā Latvijā Valsts prezidenta un Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī nolēmis piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni, ieceļot U. Bratuškinu par ordeņa virsnieku.

Arhitekta karjeru U. Bratuškins uzsāka pēc Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras un celtniecības fakultātes absolvēšanas projektēšanas institūtā «Komunālprojekts». Radošo izaugsmi attīstīja arhitektūras birojā «Sestais Stils». Nozīmīgākie projekti, kas iezīmējuši paliekošas arhitektoniskas vērtības Vecrīgas struktūrā, izstrādāti autoru kolektīvā un tie ir - Rātslaukuma apbūves aprišu iezīmēšana - Melngalvju nama kompleksa atjaunošana 1999. gadā, Rīgas domes administratīvā ēka Rātslaukumā 1 (2002. gads) un biroju ēka Kungu ielā 3 (2003. gads). Pamanāmi arhitektūras biroja «Sestais Stils» projekti, kuros līdzdarbojies arhitekts, ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes ēkas renovācija Lomonosova ielā 1 (2004. gads) un daudzdzīvokļu īres nama renovācija Merķeļa ielā 5 (2005. gads). Paralēli projektēšanai arhitektūras birojā «Sestais Stils» Uģis Bratuškins padziļināti pievērsās arhitektūras ilgtspējīgas attīstības, pilsētainavas un pilsētvides un publiskās ārtelpas izpētei un analīzei, kā rezultātā 2006. gadā sekoja disertācijas «Vecrīgas publisko ārtelpu attīstība XX un XXI gadsimtā» aizstāvēšana un doktora grāda iegūšana RTU.

Jauno arhitektu izglītošanai RTU U. Bratuškins pievērsās 1992. gadā. Sākumā bija vecākais pasniedzējs un lektors, tad secīgi pildījis docenta un asociētā profesora pienākumus, bet kopš 2012. gada ir pilna laika RTU profesors. U. Bratuškins pasniedz vairākus studiju kursus visu studiju līmeņu studentiem RTU Arhitektūras fakultātē, kā arī vada bakalaura, maģistra un doktora darbus, kuri īpaši izceļas ar tēmu novitāti un izstrādes rūpīgumu.

U. Bratuškins ir bijis vairākkārt godināts RTU Studentu parlamenta organizētajā pasākumā «Gada mācībspēks» kā viens no zinošākajiem un iedvesmojošākajiem RTU mācībspēkiem.

Daudz uzmanības un iesaistes viņš ir veltījis arhitektūras izglītības kvalitātes jautājumiem gan starptautiskajā, gan vietējā līmenī. U. Bratuškins ir studiju virziena «Arhitektūra un būvniecība» un studiju programmu «Arhitektūra» (BA, MA, Dr. arch.) vadītājs. Kopš 2007. gada U. Bartuškins aktīvi piedalās Eiropas Arhitektūras izglītības asociācijas (EAAE) darbā, bet kopš 2013. gada pilda Ziemeļvalstu – Baltijas Arhitektūras akadēmijas (NBAA) viceprezidenta pienākumus. U. Bratuškins vadījis partnerinstitūcijas darba grupu ES Tempus projektā «Restructuring of Study Programme in Architecture to Long-cycle Integrated Master in Line With EU Standards» (2012.-2016.), kura laikā tika pilnveidota arhitektūras izglītības sistēma Balkānu reģiona valstīs.

Būdams UIA/UNESCO Arhitektūras 2 skolu novērtēšanas un akreditācijas grupas vieseksperts un Eiropas Direktīvas 2005/36-EK Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu Arhitektu diplomu darba grupa deleģētais dalībnieks, U. Bratuškins ir informēts par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un to sekmīgu lietošanu gan Eiropā, gan Latvijā.

U. Bratuškina zinātnisko darbību raksturo plašs pētniecības virzienu loks, bet īpašs fokuss ir vērts uz pilsētvides kvalitātes aktualitātēm. Zinātniskā darbība ir rezultējusies zinātniskajās publikācijās, kuru kopskaits jau sniedzas pāri 80. U. Bratuškins ir arī vairāku kolektīvo monogrāfiju līdzautors.

Kopš 1989. gada U. Bratuškins ir Latvijas Arhitektu savienības biedrs, vairākkārtīgi ievēlēts LAS Padomē, bijis Sertificēšanas centra padomes loceklis, arī tās priekšsēdētājs. Viņš ir bieži aicināts kā žūrijas pārstāvis piedalīties vietējos un starptautiskos arhitektūras skiču projektu konkursos, Baltijas arhitektūras augstskolas studentu plenēros. Viņa profesionalitāte un pieredze sniedz pamatotu un nenoliedzamu pienesumu citu kolēģu darbu vērtējumā, kā arī virza idejas tālākiem risinājumiem.

Augstākos valsts apbalvojumus – Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu – pasniedz par izcilu darbu profesijā, mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību. Kopumā šogad, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 31. gadadienu, Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 63 personībām, Viestura ordenis – 16 personībām un Atzinības krusts – 39 personībām.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

30. aprīlis plkst. 10:45

Līdzīgi raksti

Jaunumi

_