Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

RTU Arhitektūras fakultātē notiks vasaras universitāte

13. jūlijs, 2017
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, no 26. jūlija līdz 5. augustam notiks starptautiska arhitektūras un pilsētplānošanas tematikai veltīta vasaras universitāte «The Big Reset on Neighbourhood Design. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods», kurā piedalīsies studenti no RTU un mūsu partneraugstskolām Vācijā, Nīderlandē, Portugālē, Turcijā un Beļģijā, kā arī vietējie un ārvalstu profesori un eksperti, kuri vadīs darbu grupās un lasīs lekcijas.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā ir akcentēta esošajam pilsētas centram pakārtotu daudzfunkcionālu vietējo centru attīstība gan esošajos, gan jaunajos dzīvojamajos rajonos, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību, stiprinot dzīvojamo rajonu identitāti un iedzīvotāju piederību tiem. Vasaras universitātes uzmanības lokā būs ūdensmalu tuvumā esošās Rīgas apkaimes. Ūdens telpa un ūdensmalas ir vērtīgs resurss pilsētas izaugsmes veicināšanai, tās pievilcības celšanai un cilvēku dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Atšķirībā no citām Eiropas pilsētām, Rīgas ūdens telpa, kas agrākajos gadsimtos ir bijis viens no galvenajiem uzplaukuma dzinējspēkiem, šobrīd nav pietiekami efektīvi izmantota, taču tai piemīt augsts potenciāls pilsētas ainaviskajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Ūdensmalās esošās apkaimes ir perspektīva un pievilcīga vide jaunu projektu īstenošanai, ūdens infrastruktūras attīstībai un ūdens telpas izmantošanai visās sezonās.

Vasaras universitātes virsuzdevums ir piedāvāt idejas ilgtspējīgas, inovatīvas daudzfunkcionālas un intensīvi izmantotas pilsētvides radīšanai un turpmākajai dzīvojamās vides attīstībai Rīgas ūdensmalu tuvumā esošajās apkaimēs, saglabājot un pilnveidojot vietas identitāti un harmonizējot vides mērogu.

Vasaras universitātes dalībnieki RTU un tās partneraugstskolu profesoru vadībā darba grupās iepazīsies ar Rīgas vēsturiskā centra, Zunda kanāla, Ķīpsalas, Lucavsalas un Torņakalna vēsturisko attīstību, tradīcijām, lomu pilsētas kopējā ainavā, veiks šā brīža problēmu analīzi un piedāvās to iespējamos risinājumus un savus nākotnes scenārijus šīm apkaimēm.

Darba gaitā studenti savas idejas neformālās sarunās un diskusijās apspriedīs ar arhitektiem un pilsētplānotājiem, sociologiem, antropologiem, ekonomistiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. Dažādu nozaru pārstāvju līdzdalība ļaus iegūt plašāku skatījumu uz aktuālo problemātiku un nodrošinās studentiem iespēju iegūt pieredzi darbā starpdisciplinārā komandā. Iedzīvotāju iesaistīšana dažādās aktivitātēs sekmēs plašākas sabiedrības līdzdalību kvalitatīvas, radošumu un pilsonisko iniciatīvu veicinošas vides plānošanā un veidošanā. Vienlaikus tiks nodrošināta efektīva zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņa starp dažādu valstu studentiem, mācībspēkiem, profesionāļiem, pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Strādājot reālā vidē, izjūtot pilsētu raksturu un atmosfēru, uzklausot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, studenti attīstīs ne tikai profesionālās iemaņas un savu radošo potenciālu, bet arī izkops arhitektam un pilsētplānotājam ne mazāk svarīgo sociālās atbildības izjūtu un kultūrtelpas izpratni.

Darba grupās tapušie Rīgas apkaimju attīstības projekti būs apskatāmi izstādē RTU Arhitektūras fakultātes telpās un Zunda dārzā, kā arī tiks publicēti fakultātes mājaslapā.
 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

13. jūlijs, 2017 plkst. 11:21

Līdzīgi raksti

Ziņas

_