Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Reinholda Šmēlinga konference 2018

30. oktobris, 2018
.
.
Rīgas pilsētas arhitekta birojs 1. novembrī no plkst. 9.00 līdz 18.00 Tallinas ielas kvartālā, Tallinas ielā 10-3, Rīgā, rīko gadskārtējo Reinholda Šmēlinga konferenci. Šogad konferencei dots nosaukums «Osta un rīdzinieks. Telpiskās un mentālās pārmaiņas 100 gados» . Konferenci organizē Rīgas pašvaldības aģentūra «Rīgas pilsētas arhitekta birojs»” sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.
 
Pilsētnieku un nozares speciālistus sarunai par Rīgas pilsētas un Rīgas brīvostas «attiecībām» izvēlēts brīdis, kad Rīgas brīvosta veido savu nākamās desmitgades attīstības redzējumu, arhitektu un pilsētplānotāju vidē atdzimst diskusijas par ostas atstāto teritoriju reģenerāciju un sabiedrībā populāras kļūst sarunas par ūdens un ūdensmalu publisku pieejamību un izmantošanu.
 
Rīga pilsētas un ostas vēsture ir cieši saistītas viena ar otru. Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Rīgas pilsēttelpas attīstību un tās noteicošajiem faktoriem, viena nevar tikt skatīta atstatus no otras. Gan Rīga, gan osta vairāk kā pirms astoņiem gadsimtiem dzimušas Daugavas, tās atteku un salu šūpulī ostai kļūstot par noteicošo Rīgas ekonomiskās attīstības un dzinējspēku. Pilsētas militārā nozīme, ostas ģeogrāfiskā atrašanās nozīmīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā pilsētu jau izsenis iekļauj starp Baltijas jūras Ziemeļu reģiona nozīmīgākajām metropolēm.
 
Viduslaikos Rīgas osta «saaug» ar pilsētu ne tikai ekonomiskā, bet arī telpiskā nozīmē – daļu no vecpilsētas vēsturiskās apbūves veido ostas noliktavas, jeb spīķeri. Ostai augot un attīstoties ar ostu saistītajai industriālai darbībai ostas infrastruktūra atstāj pilsētas centru un plešas tālāk Ziemeļu virzienā aizņemot plašas, publiski nepieejamas teritorijas Daugavas abos krastos. Ostas fiziska attālināšanās neizbēgami atstāj izmaiņas Rīdzinieka kā ostas pilsētas iemītnieka identitātē un laika gaitā atsvešina iedzīvotājus no sajūtas, ka osta joprojām ir neatņemama daļa no Rīgas veidojot tās ekonomiku, ietekmējot pilsēttelpu un apkārtējo vidi.
 
Konferences četrās daļās apskatīs šādas tēmas:
  • Pilsētas un ostas saistītā vēsture
Rīgas pilsētas un ostas saistītās vēstures izzināšana ir būtisks priekšnosacījums, lai runātu par kopēju nākotnes redzējumu un savstarpēji papildinošu pilsētas un ostas attīstību;
  • Pilsēta, osta un ražošana
Rast balansu starp pilsētu, ostu un ražošanu ir viens no svarīgākajiem mūsdienīgas un dinamiskas pilsētas izaicinājumiem;
  • Sabiedrības iesaiste
Sabiedrības iesaiste pilsētas, ostas un uzņēmējdarbības veidošanā ir neatņemama demokrātiskas un aktīvas sabiedrības sastāvdaļa. Esošās situācijas novērtējums un pasaules piemēru analīze ir svarīgs priekšnoteikums, lai veidotos kopīgs redzējums;
  • Rīga + Osta = Love
Iespēju un jaunu ideju prezentāciju maratons «Rīga + Osta = Love» tiks veidots kā katalizators jaunu sadarbības ideju ģenerēšanai pilsētnieku, pilsētas un ostas pārvaldes starpā. Interesenti, kuri gribētu dalīties ar savām idejām par ostas un ūdensmalu attīstību Rīgā un pastāstīt par savām idejām 3 minūšu prezentācijā šajā konferences daļā, lūgti rakstīt vai zvanīt m26340187.
 
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

30. oktobris, 2018 plkst. 14:57

Līdzīgi raksti

Ziņas