Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Par mums

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultāte (AF) visos augstākās izglītības līmeņos sagatavo speciālistus arhitektūrā. Studiju laikā ir iespējams iegūt papildzināšanas teritoriālplānošanas un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās, kā arī interjera un ainavu arhitektūrā. RTU izdotais Arhitekta diploms, kas ir notificēts Eiropas Direktīvā «Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu», ir automātiski atzīts izglītības dokuments Eiropas Savienībā.

 

Vēsture

Īss ieskats Arhitektūras fakultātes vēsturē.

Struktūra

Arhitektūras fakultātes struktūru veido: Arhitektūras projektēšanas katedra, Arhitektūras vēstures un teorijas katedra, Tēlotājas mākslas katedra un Pilsētplānošanas centrs.

Mācībspēki

Arhitektūras fakultātes mācībspēki ir erudīti un pieredzējuši profesionāļi. Kā viesdocenti un vieslektori fakultātē strādā praktizējoši arhitekti.

Telpas

Arhitektūras fakultātes ēka no kādreizējās RTU studentu ēdnīcas ir pārvērtusies par mūsdienīgu studiju vidi un pasākumu telpu, kurā ir ievēroti vairāki ilgtspējības pamatprincipi. 

Metodiskais kabinets

Arhitektūras fakultātei ir sava mazā bibliotēka - metodiskais kabinets, kur studenti un mācībspēki var iepazīties gan ar vēsturisko literatūru, gan aktuālākajām publikācijām un periodiskajiem izdevumiem.

Studentu pašpārvalde

RTU Arhitektūras fakultātes studentu pašpārvaldi veido studenti, kuri vēlas mainīt pasauli, radīt ko jaunu, līdzdarboties dažādu notikumu iniciēšanā, pasākumu organizēšanā un bagātināt savu un citu studiju pieredzi ar jauniem iespaidiem un zināšanām.

Sadarbības partneri

Sadarbība ar arhitektu profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem, kā arī līdzdalība starptautiskās organizācijās un tīklojumos ir neatņemama Arhitektūras fakultātes ikdienas darba sastāvdaļa.

Ziņas

Informācija par aktuālajiem notikumiem un norisēm.

Kalendārs

Plānotie notikumi un pasākumi.

Kontakti