Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Kontakti


Dekāns

Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins
+371 67089269 +371 67089212

Ķīpsalas iela 6–411, Rīga

 

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Prodekāne zinātnes jomā
Profesore Dr. arch. Sandra Treija
Ķīpsalas iela 6–406, Rīga +371 67089116

Prodekāns studiju jomā
Mg. arch. Aldis Lapiņš

Ķīpsalas iela 6–410, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
otrdienās plkst. 16–18
piektdienās plkst. 10–12

+371 67089212
Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (EKPS) koordinators
Dr. arch. Edgars Bondars
Ķīpsalas iela 6–318, Rīga +371 67089212

Arhitektūras fakultātes mācību biroja vadītāja
Daina Piekuse

Ķīpsalas iela 6–409, Rīga

Apmeklētājus pieņem:
plkst. 10.00–12.30, 13.30–17.00,
piektdienās plkst. 10–15.

+371 67089212

Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs
Profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš

Ķīpsalas iela 6–414, Rīga +371 67089115

Arhitektūras projektēšanas katedras vadītājs
Profesors Dr. arch. Uģis Bratuškins

Ķīpsalas iela 6–411, Rīga +371 67089212

Arhitektūras projektēšanas katedras mācību biroja vadītāja
Inguna Dumbere

Ķīpsalas iela 6–416, Rīga +371 67089116

Tēlotājas mākslas katedras vadītāja
Dr. arch. Andra Ulme

Ķīpsalas iela 6–403, Rīga +371 67089210

Studentu pašpārvaldes vadītāja 
Elizabete Dreimane
www.facebook.com/rtuaf

Ķīpsalas iela 6–101, Rīga +371 225524300 m

Uzdod jautājumu!