RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Latvija CERN

Latvijas iesaiste CERN aktivitātēs saistās ne tikai ar zinātniskiem pētījumiem. CERN darbojas Latvijas pārstāvis. Latvijas jaunie zinātnieki piedalās CERN organizētajās vasaras skolās. Skolēni un fizikas skolotāji no Latvijas apmeklē CERN, lai gūtu plašāku skatu ar daļiņu fiziku saistītos jautājumos. Visas šīs aktivitātes ļauj parādīt zinātnes sasniegumus un iedrošināt pašiem piedalīties zināšanu robežu paplašināšanā.

Zinātniskie pētījumi:

 • Latvija ir pievienojusies FCC sadarbības projektam;
 • RTU un LU zinātnieku grupas piedalās ARIES projektā;
 • Latvija piedalās CMS eksperimentā;
 • RTU doktorantūras students piedalās pētījumā par hadronu strūklu saistību krāsu laukā, sabrūkot top kvarkam;
 • RTU students pēta robotizētu sistēmu izveidi, lai noteiktu cilvēka kkritiskās dzīvības pazīmes grūti pieejamās vietās;
 • Tiek pētītas daļiņu paātrinātāju pielietošanas iespējas izplūdes gāzu attīrīšanai;
 • Latvijas pārstāvis CERN strādā par zinātnisko līdzstrādnieku.

Izglītības un informatīvās aktivitātes

 • Skolēnu un fizikas skolotāju vizītes CERN;
 • Doktorantu vizītes CERN;
 • CERN vasaras skola;
 • Valsts amatpersonu un sociālo partneru vizītes CERN.

Industriālā sadarbība

 • Latvijas industrijas pārstāvju vizīte CERN, lai izpētītu iespējas sadarboties un piedalīties CERN iepirkumu konkursos;
 • Zinātniska sadarbība starp SIA «Primekss», CERN, RTU un LU Cietvielu fizikas institūtu, lai radītu betonu ar uzlabotām īpašībām.

Visas šīs aktivitātes ir saistītas ar sadarbību ar CERN un Latvijas virzību uz asociētās dalībvalsts statusu. Un, protams, lai paātrinātu mūsu zinātnes un industrijas attīstību!

CERN vasaras skola

Mācību vizītes (doktoranti, skolēni, pedagogi)

LV pārstāvis CERN