RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Meklēt

Paātrinātāju tehnoloģijas

https://www.rtu.lv/lv/aef/dalinu-paatrinataju-tehnologijas
14. septembris, 2017 - Satura lapa

Daļiņu paātrinātāju tehnoloģijās RTU ir vērā ņemama pieredze, kas tiek papildināta piedaloties sekojošos zinātniskos projektos un aktivitātēs: ARIES projekts; Kuģu izplūdes gāzu attīrīšanas iespēju izpēte; LHC robotikas uzlabošana; Daļiņu...

Par mums

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef
14. septembris, 2017 - Satura lapa

Misija Centrs ir atbildīgs par Latvijas sadarbību ar CERN. Centra aktivitātes tiek īstenotas trīs pamatvirzienos: Paaugstināt daļiņu fizikas kompetenci Latvijā; Koordinēt un piedalīties augstas enerģijas daļiņu fizikas un daļiņu paātrinātā...

Daļiņu fizika

https://www.rtu.lv/lv/aef/augstas-energijas-dalinu-fizika
14. septembris, 2017 - Satura lapa

Augstas enerģijas daļiņu fizika - fizikas sadaļa, kurā tiek pētītas matērijas pamata sastāvdaļas - elementārdaļiņas, kas veido matēriju un starojumu. Daļiņu fizika skar arī plašu blakus esošu fizikas nozaru klāstu, variējot no kodolenerģijas līdz aug...

Latvija – CERN

https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern
14. septembris, 2017 - Satura lapa

Tā ir starptautiska laboratorija augstas enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, kas pārsniedz atomfizikas ietvarus....

RTU doktoranti aicināti pieteikties braucienam uz CERN

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/rtu-doktoranti-aicinati-pieteikties-braucienam-uz-cern
23. oktobris, 2019 - Jaunums

Katru gadu tiek rīkots izzinošs brauciens uz Eiropas kodolpētniecības centru (European Organization for Nuclear Research) (turpmāk – CERN), kas atrodas Ženēvas piepilsētā Meirēnā, Šveicē. Brauciena mērķis ir sniegt doktorantiem iespēju apmeklēt pasau...

Mācību vizītes (doktoranti, skolēni, pedagogi)

https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern/latvija-cern/macibu-vizites-doktoranti-skoleni-pedagogi
14. septembris, 2017 - Satura lapa

RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēni iepazīst CERN Ar RTU atbalstu Latvijas fizikas skolotāji iegūst vērtīgas zināšanas Eiropas kodolpētniecības centrā RTU doktoranti pasaules fizikas pētniecības šūpulī RTU doktoranti dodas vizītē uz Eiro...

CERN vasaras skola

https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern/latvija-cern/cern-vasaras-skola
14. septembris, 2017 - Satura lapa

RTU students Andris Logins izcīnījis iespēju piedalīties CERN vasaras skolā RTU students Artūrs Vēvers piedalās CERN vasaras skolā...

Kontakti

https://www.rtu.lv/lv/aef/kontakti-aef
30. janvāris, 2018 - Satura lapa

Centra direktors Dr. sc. ing. Toms Torims RTU Mašīnzinību transporta un aeronautikas fakultātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedras profesors, inženierzinātņu doktors, CERN zinātniskais līdzstrādnieks, LR ārlietu ministra padomnieks. T. Tor...

Industriālais pielietojums

https://www.rtu.lv/lv/aef/dalinu-paatrinataju-tehnologijas/pielietojums
14. septembris, 2017 - Satura lapa

RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs šobrīd piedalās divos daļiņu paātrinātāju tehnoloģiju industrial pielietojuma izpētes projektos: RTU būs koordinators daļiņu paātrinātāju industriāla pielietojuma koncepcij...

Latvija CERN

https://www.rtu.lv/lv/aef/latvija-un-cern/latvija-cern
14. septembris, 2017 - Satura lapa

Latvijas iesaiste CERN aktivitātēs saistās ne tikai ar zinātniskiem pētījumiem. CERN darbojas Latvijas pārstāvis. Latvijas jaunie zinātnieki piedalās CERN organizētajās vasaras skolās. Skolēni un fizikas skolotāji no Latvijas apmeklē CERN, lai gūtu p...

Meklēšanas rezultāti

Ir atrasti 66 rezultāti.

Tu meklēji:

- Meklēt frāzi