RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

ARIES

daļiņu paātrinātāju izpēteARIES Accelerator Research and Innovation for European Science and Society
Daļiņu paātrinātāju izpēte un inovācijas Eiropas sabiedrībai un zinātnei

Tas ir integrēts projekts, kura mērķis ir attīstīt Eiropas daļiņu paātrinātāju infrastruktūru, ko līdzfinansē saskaņā ar Eiropas Komisijas programmas «Apvārsnis 2020» pētniecības un inovāciju finanšu instrumentiem.
Vairāk nekā četrus gadus ARIES strādās, lai uzlabotu daļiņu paātrinātāju efektivitāti, pieejamību un ilgtspēju, pārnesot paātrinātāju tehnoloģiju priekšrocības un pielietojamību gan zinātnes, gan sabiedrības vajadzībām, kā arī paplašinot un integrējot Eiropas daļiņu paātrinātāju lietotāju sabiedrību.

DARBĪBAS PROGRAMMA: Apvārsnis 2020 (Integrēšanas aktivitāte)
DARBĪBAS ILGUMS: 2017. maijs- 2021 aprīlis (4 gadi)
KOPĒJAIS BUDŽETS: €24.8 Milj EUR
KOPĒJAIS ES FINANSĒJUMS: €10 Milj EUR
KONSORCIJS: 41 dalībnieki no18 valstīm
PROJEKTA KOORDINATORS: Maurizio Vretenar (CERN)

ARIES mērķi:

  • Izstrādāt un demonstrēt jaunuas paātrinātāju koncepcijas un tālāk uzlabot esošās paātrinātāju tehnoloģijas
  • Nodrošināt Eiropas pētniekiem un rūpniecībai piekļuvi visaugstākās klases paātrinātāju pētniecības un pārbaudes infrastruktūrām
  • Paplašināt un integrēt Eiropas paātrinātāju kopienu
  • Izstrādāt kopīgu stratēģiju, lai nodrošinātu ilgtspējīgu paātrinātāju zinātības un tehnoloģiju attīstību
  • Atbalstīt novatoriskas tehnoloģijas, kam ir tirgus potenciāls, sekmējot paātrinātāju koncepciju un dizainparaugu attīstīšanu medicīnas, rūpniecības un vides pielietojumiem, lai no tā gūtu labumu no visa Eiropas sabiedrība kopumā.

Šobrīd ARIES projekta ietvaros darbojas trīs RTU zinātnieku komandas: profesora Ata Kapenieka uzraudzībā WP 2 ietvaros, profesora Artūra Medvida uzraudzībā WP 15 ietvaros un profesora Pētera Apses-Apsīša uzraudzībā WP 16 ietvaros.


Informācija par ikgadējo tikšanos Rīgā 2018. gada 22.līdz 25. maijā

2018. gada 24. maijā Rīgas Stradiņa universitātē notiks CERN-Medicis koordinatora Thierry Stora vieslekcija