RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Izplūdes gāzu attīrīšana

Izplūdes gāzu attīrīšana
  1. Ūdens transporta dzinēju izplūdes gāzēs ir augsta SO2 un NOX izmešu koncentrācija.
  2. Pētījumi liecina, ka kravas kuģu emisijas rada vērā ņemamu gaisa piesārņojumu Eiropā – paredzēts, ka 2020. gadā starptautisko kravu pārvadājumi Eiropā radīs tikpat vai lielāku piesārņojumu nekā izmešu avoti uz sauszemes visā Eiropas Savienības teritorijā.
  3. Tirgū ir pieejamas tehnoloģijas, kas samazina SO2 un NOX izmešus no ūdens transporta dzinējiem, taču kuģu aprīkošana ar šādu sistēmu ir ļoti dārga, kā arī tā aizņem relatīvi daudz vietas uz kuģa klāja.
  4. Elektronu kūļa dūmvadu gāzes apstrādes tehnoloģija (EBFGT) ir interesanta alternatīva esošajām sistēmām, kas varētu atrisināt pieaugušo kuģu piesārņojuma problēmu.
  5. Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr. Toms Torims, ARIES (Accelerator Research and Innovation for European Science and Society) projekta ietvaros ir sniedzis ievērojamu ieguldījumu, lai popularizētu inovatīvo tehnoloģiju vairākos līmeņos – no sertifikācijas institūcijām līdz industrijas partneriem.
  6. Dr. Torims aktīvi piedalās diskusijās ar mērķi piesaistīt Rīgas Tehniskās universitātes ekspertus elektronu kūļa dūmvadu gāzes apstrādes prototipa izveidē.

Electron beams help Poland’s coaldriven power industry clean up its air By Nicole Jawerth

Understanding exhaust gas treatment systems. Guidance for shipowners and operators

Electron beam treatment of simulated marine diesel exhaust gases By Janusz Licki, Andrzej Pawelec, Zbigniew Zimek, Sylwia Witman-Zając

 

Hibrīda elektronu akseleratoru sistēmas izstrāde ūdens dīzeļa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai

 

Uzsākts pētījums par kuģu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu attīrīšanu ar elektronu starojumu

Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki Toms Torims, Kalvis Kravalis un Guntis Pikurs  piedalījās projekta «Daļiņu paātrinātāju industriāla pielietojuma koncepcijas demonstrācijas projektā kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai» atklāšanas sapulcē, kas noritēja  no 11. Līdz 12. Oktobrim. Sanāksme notika Kodolķīmijas un Tehnoloģiju Institūtā Varšavā.  Projekta mērķis ir elektronu paātrinātāja integrācija kuģu dīzeļdzinēju izplūdes sistēmā izplūdes gāzu attīrīšana, kas ļaus būtiski samazināt kaitīgās daļiņu, SOx un NOx sastāvdaļas izplūdes gāzēs, lai atbilstu stingrākām prasībām vides aizsardzībā.

RTU ir šī projekta vadošais partneris. Pētījums ir  ARIES projekta koncepcijas pārbaudes projektu uzsaukuma uzvarētājs (ARIES ir «Apvārsnis 2020» projekts, kas paredzēts, lai veicinātu daļiņu paātrinātāju izmantošanu sabiedrības vajadzībām) un bauda pilnīgu CERN atbalstu.

Pētījumu kopīgi īsteno RTU pētnieki, Kodolķīmijas un tehnoloģiju institūts - INCT, Eiropas kodolpētījumu organizācija - CERN, Fraunhoferas bioloģiskās elektronikas institūts, Huddersfieldas Universitāte, UH, ebeam Technologies Europe - ebeam, Remontovas kuģu būvētava - Remontowa, Milgravja Tehnoloģiskais parks - Rīgas kuģu būvētava - RKB, BIOPOLINEX Sp. z o.o. Partneri oficiāli uzsāka projekta izpildi un vienojās par nākamajiem soļiem kas jāveic, lai veiksmīgi realizētu pētījumu.

RTU zinātnieki kopā ar partneriem meklēs risinājumu kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) un vadošajiem industrijas pārstāvjiem ir uzsākusi īstenot projektu, lai meklētu risinājumu samilzušai vides problēmai  —  kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai, izmantojot inovatīvu metodi ar daļiņu paātrinātāju. 

RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs ir koordinators projektam «Proof of Concept», kas paredz testēt inovatīvu metodi, kuģu izplūdes gāzu attīrīšanai izmantojot lineāru daļiņu paātrinātāju. Divu gadu laikā plānots veikt sākotnēju pētījumu, lai izprastu, vai šai metodei ir potenciāls sniegt risinājumu, lai kuģu degvielas izmeši nepiesārņotu pasaules okeānu. Jaunās metodes testēšana notiks Rīgas kuģu būvētavā

Projektā piedalās vadošās Eiropas pētniecības organizācijas un lielākie kuģu industrijas pārstāvji. RTU ir šī projekta vadošais partneris, un projektu vada RTU profesors Toms Torims.

Kuģi ir vieni no lielākajiem pasaules okeāna piesārņotājiem — to darbībai izmantotā degviela IFO 380 sadegot rada sēra dioksīdu  (SO2) un slāpekļa monoksīdu (NO) jeb attiecīgi sauktus par SOx un NOx. Taču Starptautiskā jūrniecības organizācija ir pieņēmusi stingrākus nosacījumus — «The 2020 global sulphur limit» —, kas paredz līdz 2020. gadam samazināt kaitīgo vielu noplūdi. Tāpēc kuģotājiem ar steigu jāmeklē jauni risinājumi — vai nu jālieto tīrāka un līdz ar to dārgāka degviela, vai arī jāattīra izmeši, pirms tie nokļūst atmosfērā. RTU vadītajā projektā paredzēts testēt izmešu attīrīšanu. 

«Proof of Concepts» tiek īstenots ARIES (Accelerator Research and Innovation for European Science and Society) projekta ietvaros. ARIES projektā zinātnieki no 18 valstīm  meklē daļiņu  paātrinātāju pielietojumu, piemēram, medicīnā, industrijā un vides problēmu risināšanā, LAI sniegtU labumu sabiedrībai. ARIES projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmas «Horizon 2020», granta līgums: No 730871.