RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Mašīnapmācība un datorredze

Mašīnapmācība un datorredze

RTU doktorants CERN izstrādā datorredzes risinājumus cilvēka lokalizācijai un bezkontakta dzīvības parametru noteikšanai sarežģītos apstākļos. Tāpat kā LHC, FCC paātrinātāja tunelis tiks rūpīgi kontrolēts, lai nodrošinātu personāla drošību. Ir ārkārtīgi svarīg savākt informāciju par iespējamo cietušo atrašanās vietu un stāvokli avārijas situācijās, taču tuneļa ievērojamie izmēri padara šo uzdevumu īpaši sarežģītu. Cilvēka klātbūtnes un tā kritisko dzīvības parametru noteikšana ir nepieciešama ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darbībai. Šīs sistēmas izstrādē jāņem vērā dūmi un citi šķēršļi, kas var rasties negadījumu rezultātā. Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki konsultē pētījuma dalībniekus cilvēka kritisko dzīvības parametru noteikšanas jomā.

Centra pārstāvji piedalās pasākumā par nākotnes daļiņu paātrinātāju

 

 

Lielais hadronu paātrinātājs (LHC) ir unikāla inženiertehniska infrastruktūra, taču, neskatoties uz to, arī tai ir nepieciešama regulāra apkope un uzlabojumi, tāpēc dažreiz LHC ir atvērts inženieriem.

Paātrinātāja apkalpes tuneļi atrodas vairāk nekā 100 metrus zem zemes, un, strādājot tajos, darbinieku drošība ir pirmajā vietā. Ja pazemē notiek nelaimes gadījums, lai nodrošinātu ātru CERN ugunsdzēsības brigādes reakciju, tika nolemts tunelī patstāvīgi izvietot mobilus robotus, kas varētu palīdzēt glābējiem veikt ātru situācijas novērtējumu un nekavējoties veikt preventīvas darbības (piemēram, apslāpēt ugunsgrēku).

Tomēr, vissvarīgākais uzdevums ir noskaidrot pazemē palikušo cilvēku atrašanās vietu un novērtēt viņu veselības stāvokli, lai glābēji tos varētu atrast nekavējoties un sniegt nepieciešamo palīdzību. Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt autonomus robotus, kas spētu lokalizēt cilvēku atrašanās vietu un distancēti veikt dzīvības parametru mērījumus (elpošana, sirdsdarbība), ja cietušais ir bez samaņas. Darbs sastāv no multi-disciplināra pētījuma sensoru sapludināšanā, mašīnmācībā un telemedicīnā. Šāda sistēma ir nepieciešama arī meklēšanas un glābšanas (SAR) mērķiem ārpus CERN, piemēram,   raktuvēs, sabrukušās ēkās, utt.

Publikācija angļu valodā.