RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Studiju programmas

Šogad RTU iniciatīvai Latvijā attīstīt augstas enerģijas daļiņu fiziku ir piešķirta jauna virzība. RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs sagatavoja pieteikumu jaunas doktorantūras studiju programmas izveidei Eiropas strukturālo fondu izsludinātajā projektu konkursā «8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu». Pieteikuma mērķis ir jaunas studiju programmas «Daļiņu fizika un paātrinātāju tehnoloģijas» izveide, ko plānots realizēt kopā ar Latvijas Universitāti un Baltijas valstu vadošajām augstskolām.

Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju doktorantūras studiju programmas izveidošanas motivācija:

 • Sagatavot speciālistus Latvijas tautsaimniecībai zināšanu ietilpīgu industrijas nozaru attīstības veicināšanai.
 • Sagatavot zinātnisko personālu augstvērtīgu un pasaulē konkurētspējīgu zinātnisko pētījumu realizēšanai.
 • Sagatavot zinātnisko personālu, kas būtu spējīgi iesaistīties šo pētījumu zinātības pārnesē tautsaimniecībā.
 • Turpināt Latvijas virzību uz iestāšanos Eiropas kodolpētniecības organizācijā (CERN) un izpildīt politiskās saistības, kuras Latvijas amatpersonas uzņēmušās apliecinot gatavību stiprināt daļiņu fiziku un paātrinātāju tehnoloģijas Latvijā atbalstot šādas studiju programmas izveidi.
Studiju programmas izveidei piesaistīti Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un CERN daļiņu fizikas, paātrinātāju tehnoloģiju, zinātniskās izpētes, studiju un industrijas eksperti, kas ir gatavi sniegt vērtīgu ieguldījumu studiju programmas izveidē:
RTU:
 • Akadēmiķis Dr. habil. sc. ing. Leonīds Ribickis
 • Asoc. prof. Dr. Sc. Ing. Toms Torims
 • Prof. Jurijs Dehtjars
 • Prof. Aleksejs Kataševs
 • Dr. sc. ing. Kalvis Kravalis
 • Mg. sc. Viesturs Veckalns
LU:
 • Prof. Dr. phil. Mārcis Auziņš
 • Dr. phys. Guntars Kitenbergs
 • Asoc. prof. Dr. phil. Vjačeslavs Kasčejevs
Tallinas Tehnoloģiju universitāte:
 • Prof. Dr. phil. Jaan Kalda
 • Asoc. prof. Dr. sc. ing. Fjodor Sergejev
Viļņas Universitāte
 • Dr. phil. Aurelijus Rinkevicius
 • Dr. phil. Andrius Juodagalvis
Tartu Universitāte
 • Dr. phil. Stefan Groote
 • Dr. phil. Laur Järv
Kauņas tehniskā universitāte
 • Prof. Sigitas Tamulevičius
 • Assoc. prof. Kristina Ukvalbergienė
 • Prof. Leonas Balaševičius  
CERN:
 • Dr. Maurizio Vretenar
 • Dr. Christoph Schaefer
Industrijas pārstāvis:
 • Dr. Vladimirs Gostillo – SIA «Baltic Scientific Instruments» valdes priekšsēdētājs
Projekta pieteikumu izvērtēšanas rezultāti gaidāmi līdz 2019. gada vidum, kad arī varēs uzsākt studiju programmas realizāciju.
Baltijas augstskolu pārstāvju tikšanās Viļņā
2018. gada 9. jūlijā Baltijas augstskolu pārstāvji tikās Viļņā, lai apspriestu kopīgu starpdisciplināru maģistra un doktora līmeņa studiju programmu izstrādi augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju jomā sadarbībā ar CERN. Sanāksmi atklāja Viļņas Universitātes zinātņu prorektors Rimantas Jankauskas, kas atzinīgi novērtēja Baltijas valstu sadarbību daļiņu fizikas jomā un izteica cerības, ka nākotnē šī sadarbības varētu skart arī citas zinātnes nozares. Kauņas Tehnoloģiju Universitātes zinātņu un inovāciju prorektore Asta Pundziene pauda gandarījumu par Baltijas augstskolu vienotu nostāju un rīcības gatavību studiju programmas jautājumā. Visas iesaistītās augstskolas atzīst šādas studiju programmas nepieciešamību un nozīmi Baltijas reģiona konkurētspējas celšanai. CERN pārstāvis Christoph Schaefer pauda atbalstu šādas programmas izveidei no CERN puses, solot rast iespēju studiju programmā iesaistīt augsti kvalificētus mācībspēkus no CERN, kā arī nodrošinot jaunās studiju programmas studentiem prakses vietas CERN, Ženēvā. Sanāksmes laikā izkristalizējās turpmākie jautājumi, kas jārisina studiju programmas izveidošanai un tika pieņemti lēmumi par turpmākajām darbībām kopīgas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju studiju programmas izveidei. Studiju programmās izstrādē no Latvijas piedalās  RTU, LU un RSU.

Vieslekcijas