RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs
Parādīt izvēlni
RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centrs

Studiju programmas

RTU iecerēts izveidot studiju programmu augstas enerģijas daļiņu fizikas apguvei. Programma tiks veidota, lai apgūtu daļiņu fiziku paralēli ar paātrinātāju tehnoloģiju. Tādējādi programmas absolventiem būs iespēja sasaistīt daļiņu fizikas pamatus ar tiešu zinātības pielietojumu. Tas ļautu radīt saikni starp daļiņu fiziķiem un inženieriem, kas izstrādā un meklē pielietojumus paātrinātāju tehnoloģijām. Programmas tematika būs aktuāla ne tikai Baltijas reģionā, bet visas Eiropas mērogā. Studiju programmu paredzēts realizēt maģistra un doktorantūras līmenī. Par sadarbības partneriem tiks pieaicinātas arī citas Baltijas augstskolas. Jau šobrīd norit darbs pie programmas izstrādes un RTU veic ārzemju viesprofesoru piesaisti  programmas izveidei. Tāpat tiek realizēta vieslekciju programma, kas plašākam studentu lokam sniegs ieskatu par daļiņu fizikas disciplīnu. 

Studiju programma augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās:

  • starptautiska – kopīgi veidos visas trīs Baltijas valstis;
  • starpdisciplināra – savienos daļiņu fiziku ar paātrinātāju tehnoloģijām;
  • maģistra un doktorantūras līmenī;
  • CERN Baltijas grupa ir instruments ar kura palīdzību šī programma tiks izveidota.
Baltijas augstskolu pārstāvju tikšanās Viļņā
2018. gada 9. jūlijā Baltijas augstskolu pārstāvji tikās Viļņā, lai apspriestu kopīgu starpdisciplināru maģistra un doktora līmeņa studiju programmu izstrādi augstas enerģijas daļiņu fizikā un paātrinātāju tehnoloģiju jomā sadarbībā ar CERN. Sanāksmi atklāja Viļņas Universitātes zinātņu prorektors Rimantas Jankauskas, kas atzinīgi novērtēja Baltijas valstu sadarbību daļiņu fizikas jomā un izteica cerības, ka nākotnē šī sadarbības varētu skart arī citas zinātnes nozares. Kauņas Tehnoloģiju Universitātes zinātņu un inovāciju prorektore Asta Pundziene pauda gandarījumu par Baltijas augstskolu vienotu nostāju un rīcības gatavību studiju programmas jautājumā. Visas iesaistītās augstskolas atzīst šādas studiju programmas nepieciešamību un nozīmi Baltijas reģiona konkurētspējas celšanai. CERN pārstāvis Christoph Schaefer pauda atbalstu šādas programmas izveidei no CERN puses, solot rast iespēju studiju programmā iesaistīt augsti kvalificētus mācībspēkus no CERN, kā arī nodrošinot jaunās studiju programmas studentiem prakses vietas CERN, Ženēvā. Sanāksmes laikā izkristalizējās turpmākie jautājumi, kas jārisina studiju programmas izveidošanai un tika pieņemti lēmumi par turpmākajām darbībām kopīgas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju studiju programmas izveidei. Studiju programmās izstrādē no Latvijas piedalās  RTU, LU un RSU.

Vieslekcijas