Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Gleznotājas Anitas Melderes personālizstāde «Spektrs un horizonts»

20. maijs - 26. jūnijs
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un dizaina institūtā, Ķīpsalas ielā 6, no 20. maija līdz 26. jūnijam skatāma praktiskās docents un talantīgās gleznotājas Anita Melderes personālizstāde «Spektrs un horizonts».

Izstāde ir veltījums mākslinieces radošās dzīves un 50 gadus ilgajai pedagoģiskā darba līdzāspastāvēšanas pieredzei un apliecinājums šo divu jomu «kopdzīves» iespējamībai, auglīgai mijiedarbei un savstarpējai bagātināšanai.

«Mans laiks, ģimene, laikabiedri, studijas un darbs Latvijas Mākslas akadēmijā, mani audzēkņi akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē, pat mācību programmu un uzdevumu izstrāde un ieceres… Viss savijies vienuviet blīvā dzīves audumā uz mana molberta,» atzīst Anita Meldere.

Mākslinieci vilina akvareliski caurspīdīga glezniecība: «Izteiksmes ekspresija, sabiezinātas krāsas, līniju saišķi, šķīdinātāja un lakas akvareliskie šļaksti un plūdums izdzīvo manas dzīves pulsa ritmu. Radošā procesā es pārtopu krāsu kodā un sinhroni ļaujos dabas spēcinošajai valodai un ritmam. Savos darbos es uzdodu jautājumus un dalos ar dzīvē pieredzēto.»

Līdzās Anitas Melderes radošajam darbam izstādē «Spektrs un horizonts» būs eksponēti arī viņas Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) un RTU audzēkņu darbi, kuros visspilgtāk atspoguļojas mākslinieces pedagoģiskā darba prioritātes un mērķtiecība.

Personālizstādes nosaukums nav izvēlēts nejauši. «SPEKTRS» simbolizē radoši intriģējošo dominanti, kas auglīgi mijiedarbojas Anitas Melderes glezniecībā, gleznošanas priekšmetu un krāsu mācības uzdevumos, savukārt «HORIZONTS» – neiztrūkstošo mākslas priekšmetu tematikas sastāvdaļu RTU Arhitektūras un dizaina institūtā, apgūstot sapratni par telpu. Interesenti, ka kompozīcijas dalījums ar horizonta līniju ir jaunpienācis elements Anitas Melderes jaunākajās abstrakcijās, ko arī varēs apskatīt izstādē.

Anita Meldere ar Eduarda Kalniņa un Edgara Iltnera vadīto diplomdarbu «Saulē un vējā» 1973. gadā absolvēja Latvijas Māksla akadēmiju. Pateicoties Edgara Iltnera ieteikumam, viņa 1974. gadā sāka strādāt LMA sagatavošanas kursos. Vēlāk, no 1988. gada, LMA Dizaina katedras vadītāja Tālivalža Gaumiga aicināta, Anita Meldere mācīja gleznošanu un krāsu kompozīciju Dizaina sagatavošanas kursos. 1995. gadā māksliniece kļuva par lektori Tālivalža Gaumiga vadītajā LMA Funkcionālā dizaina nodaļā, kur viņai bija uzticēts vadīt Krāsu mācības priekšmetu.

Pedagoga darbs nemanot ieguva līdztiesīgu līdzāspastāvēšanas pozīciju mākslinieces lielajam dzīves aicinājumam - glezniecībai. Pēc neatkarības atgūšanas bija pavērušās robežas, gleznotāja daudz ceļoja, iepazinās ar sev un pedagoga darbam nepieciešamo literatūru, analizēja izstādēs redzēto, lai bagātinātos pati un varētu audzēkņiem piedāvāt mūsdienīgus studiju uzdevumus. Viņu sajūsmina Kandinska teorijas naivo patiesumu, Pola Klē glezniecība, kurā pārpārēm koloristisku atziņu, Albēra krāsu kinētika, Bauhausa skolas pārlaicīgums. Māksliniece iedvesmojas no zemes un vides mākslas objektiem, lai skaidrotu krāsu lasāmības likumības vidē un James Turrel gaismas instalācijām, kas pārsteidz ar jaunu telpas lasījumu.

Anitas Melderes 1993. gadā tapušā maģistra darba «Atmosfēriskums kā mākslinieciskās izteiksmes kvalitāte latviešu glezniecībā 80., 90. gados (problēmas subjektīvs izvērtējums pasaules un latviešu glezniecības kontekstā)» – ierosmes avots ir mūsdienu arhitektūra. Parīzē, Defansas rajonā gūtie iespaidi sniedza impulsu tematikas konceptuālam risinājumam, atmosfēriskuma jēdziena saturiskai definīcijai atraisot netveramu brīvības sajūtu un asociatīvas izziņas plūsmu. Tik dažādā veidā Parīzē ļauts sevi just - muzejos baudot franču un pasaules mākslas šedevrus, bet pilsētvidē apbrīnā vērot, kā mūsdienu arhitektūra organiski papildina vēsturiskā mantojuma pērles.

1995. gadā Anita Meldere rosināja savus studentus LMA radošam projektam «LUMEN» par krāsas un gaismas dabu. Izstādē, kas notika galerijā «Bastejs» piedalījās viņas tā laika studenti Andris Vītoliņš, Kristaps Epners, Gita Staustiņa u. c.

2004. gadā paralēli darbam LMA māksliniece sāka strādāt arī RTU, mācot zīmēšanu un gleznošanu Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedrā. 2007. gadā Anita Meldere saņēma uzaicinājumu kļūt par Tēlotājas mākslas katedras vadītāju. 15 darba gados šajā amatā viņa rūpējās par brīvas rokas zīmējuma ilgtspēju un kopumā par mākslas priekšmetu radošā pienesuma nozīmības uzturēšanu un saglabāšanu arhitektu izglītībā.

Anitas Melderes pasniegto priekšmetu svarīgākie temati ir telpiskums, gaismas loma telpas, apjoma un krāsu izpratnē un virsuzdevums - sniegt studentiem savu mākslinieces pieredzi, kas iegūta nepārtrauktā un aizraujošā radošā procesā.

Izstāde RTU Arhitektūras un dizaina institūta ātrijā aplūkojama līdz 26. jūnijam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ieeja izstādē – bez maksas.

Gleznotājas Anitas Melderes personālizstādes «Spektrs un horizonts» atklāšana un tapšana

Kopīgot rakstu

Kalendārs