Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

RTU arhitektūras studenti izstrādā priekšlikumus ilgtspējīgai teritorijas attīstībai Mangaļsalā

20. maijs
.
.
.
Foto no RTU Arhitektūras un dizaina institūta mājaslapas

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA «Rīgas meži» aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgus attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai, kas atrodas dabas parka «Piejūra» daļā.

Šajā teritorijā patlaban vēl atrodas padomju laika apbūve un saimnieciskā darbība ir radījusi postījumus videi. Šāda RTU un pašvaldības uzņēmuma sadarbība veicinās studentu radošā potenciāla attīstību un praktisko iemaņu stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot konkrētās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, dabas vērtību saglabāšanu un pieejamību iedzīvotājiem. 

Patlaban minētajā teritorijā, Mangaļsalas ielā 2, Rīgā, lielu daļu aizņem padomju laika ēkas, kas ir bīstamas apmeklētājiem, tāpēc uzņēmums tās ir norobežojis, lai apbūvei nevarētu piekļūt apmeklētāji. Savukārt citā teritorijas daļā iepriekš mituši zirgi, un to pārāk lielā koncentrācija vienā vietā radījusi postījumus videi. 

Mangaļsalas teritorijas attīstības projektā plānots iesaistīt aptuveni 30–40 RTU Arhitektūras un dizaina institūta (ADI) bakalaura studiju programmas «Arhitektūra» 2. kursa studentu, kas studiju procesā izstrādās trīs līdz piecus priekšlikumus teritorijas attīstībai. 
 
Studenti priekšlikumu izstrādes procesu sāk ar teritorijas izpēti, apzinot tās vajadzības un iespējas, kā arī ievērojot teritorijas ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumus. Kad ar «Rīgas mežu» atbalstu studenti ir identificējuši un formulējuši nākamos veicamos soļus, tiek uzsākts darbs pie radošā risinājuma koncepta attīstīšanas. Papildu izaicinājums studentiem varētu būt teritorijas atrašanās dabas liegumā, kur sastopamas īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājami biotopi. 

Lai veicinātu veiksmīgu risinājumu izstrādi, studentiem tiek nodrošināts RTU mācībspēku atbalsts un piekļuve universitātes aprīkojumam, arī RTU Zinātnes un inovāciju centra atvērtā tipa darbnīcas «theLAB» resursiem. Tāpat «Rīgas meži» nodrošina ekspertu atbalstu, piemēram, organizējot vieslekcijas un darba grupas, kurās paredzēta arī trešo pušu pārstāvju dalība, lai sniegtu praktiskus ekspertu ieteikumus dabai saudzīga teritorijas attīstības piedāvājuma izstrādē. 

RTU un «Rīgas mežu» sadarbību paredz noslēgtais līgums par programmas «Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība» īstenošanu. «Šī sadarbība ir izcils piemērs tam, kā, akadēmiskajam sektoram un industrijai apvienojoties un kopīgi strādājot, ir iespējams radīt inovatīvus risinājumus un produktus ar pievienoto vērtību. Šāda veida partnerība ne tikai veicina zināšanu un resursu apmaiņu un pārnesi, bet arī piedāvā studentiem iespēju gūt praktisku pieredzi, kas ir būtiska viņu profesionālajā attīstībā,» saka RTU ADI doktorants un RTU Inovāciju padomes loceklis Matijs Babris.

«Rīgas mežu» valdes priekšsēdētāja Anita Skudra uzsver: «Uzņēmumam ir svarīgi gan sakārtot sev piederošo teritoriju, gan nodrošināt tās attīstību. Tā ietver dabas vērtību saglabāšanu, pievilcīgas publiskās ārtelpas izveidi, sabiedrībai pieejamas rekreācijas, sporta, tūrisma, kultūras un atpūtas iespējas u. c. Jau pagājušajā gadā pēc tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem un teritorijas lietotājiem mēs apliecinājām, ka tiks izstrādāta šāda koncepcija, tāpēc ir patiess gandarījums par uzsākto darbu.»

Kad priekšlikumi tiks izstrādāti, studenti tos prezentēs žūrijai. Projekta noslēgumā studentu piedāvātos produktu risinājumus plānots apkopot un papildināt ar nozares ekspertu rekomendācijām, lai pilnveidotu, precizētu un integrētu idejas teritorijas attīstības koncepcijā. Studentu produktu risinājumu vērtēšanā plānots piesaistīti ekspertus no dažādām ar jomu saistītajām organizācijām, piemēram, Latvijas Dabas tūrisma asociācijas, Inovāciju un pētniecības platformas «Morberga studija», Jauno arhitektu kluba «Atelpa».

Mangaļsalas teritorijas attīstības projekts tiek īstenots, balstoties uz 2023. gada pavasarī RTU un «Rīgas mežu» parakstītā sadarbības memoranda, kas paredz veicināt abām organizācijām būtiskus mērķus, kuri saistīti gan ar ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu urbāno teritoriju apsaimniekošanu, gan izglītības procesu, pētniecību un tās rezultātu praktisku izmantošanu. 

Kopīgot rakstu

Jaunumi