Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts

Diskutē par urbānās loģistikas nākotni, priekšplānā izvirzot koplietošanas risinājumus un esošo sistēmu optimizāciju

5. jūnijs
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta pētnieki kopā ar partneriem īsteno programmas «Apvārsnis Eiropa» apakšprogrammas «Driving Urban Transitions» finansētu projektu «Co-creating Spatial Strategies for Just and Sustainable Mobility in Large-scale Housing Estate» (15minESTATES). Projekta koordinatore Ilze Lukstiņa 28. un 29. maijā Konstancā, Rumānijā piedalījās «Interreg Europe» programmas projekta «Zaļas un sociāli atbildīgas pilsētu loģistikas inovācijas (Spotlog)» 4. pieredzes apmaiņas pasākumā un iepazīstināja kolēģus ar RTU komandas jau paveikto un iecerēto.

15 minūšu pilsētas koncepts pilsētplānošanas procesā centrā izvirza iedzīvotāja dzīvesvietu, nodrošinoties, ka visi cilvēkam nepieciešamie pakalpojumi atrodas 15 minūšu gājiena vai brauciena ar velosipēdu attālumā. Koncepts labi strādā lielās urbānajās vidēs, tomēr jāņem vērā, ka  inovatīviem risinājumiem infrastruktūra jāpielāgo un jāmainās arī sabiedrības paradumiem. Tas sasaucas ar urbānās loģistikas nākotni, kas paredz optimizēt esošās sistēmas un arvien plašāk izmantot viedās tehnoloģijas, meklējot iespējas koplietošanas risinājumu iedzīvināšanai.

Koplietošanas risinājumi tiek izmantoti daudzās nozarēs. Piemēram, tūrismā – privātīpašums tiek piedāvāts citiem kā naktsmītne, lauksaimniecībā un būvniecībā – dīkstāvē esoša tehnika tiek iznomāta citiem, kam tā nepieciešama, savukārt transporta nozarē esam pazīstami ar  Uber un īdzīgiem pakalpojumiem, bet loģistikas jomā uzņēmumi savas brīvās noliktavu telpas piedāvā citiem komersantiem.

Sanāksmē Rumānijā konsorcija dalībnieki iepazinās ar dažādiem koplietošanas risinājumiem. Neskatoties uz to, ka vairāki projekti ir sākti salīdzinoši  nesen, tie strauji attīstās un gūst panākumus lokālā un starptautiskā mērogā. Ar vienu no šādiem piemēriem – pārnēsājamu bateriju, kas var nodrošināt gandrīz jebkura transportlīdzekļa darbību, detalizētāk iepazīstināja Rumānijas pārstāvji. Uzņēmums ir strauji augošs, risinājums gūst arvien lielāku popularitāti, un tam prognozējams augsts eksporta potenciāls. Tehniski risinājuma ieviešana ir salīdzinoši vienkārša, un baterija ir izmantojama jebkurā transporta līdzeklī, iepriekš to tehniski pielāgojot. Ideja palīdz risināt problēmas gan ar trūkstošo uzlādes infrastruktūru, gan arī taupa laiku, kas nepieciešams transportlīdzekļa uzlādei.

Bukarestē šobrīd jau 135 transportlīdzekļi ikdienā izmanto E-mobility Romania  maināmo bateriju pakalpojumu, un to skaits pieaug.  Ar vienu uzlādi iespējams veikt līdz 150 km garu distanci, to ērti apmainot pret nākamo bateriju kādā no tuvējām uzlādes stacijām. Šādas uzlādes stacijas pagaidām ir ap 100. Uzlāde notiek, izmantojot saules enerģiju. Baterijas nomaiņa prasa vienu minūti. Šobrīd baterija sver 17 kg, bet jau norit darbs pie produkta svara mazināšanas, saglabājot efektivitāti līdzšinējā līmenī.

Uzņēmuma pārstāvji atklāja, ka plāno īstenot pilotprojektu arī Somijā, Turku, lai  risinājumu testētu sadarbībā ar vietējo pašvaldību, iesaistot vietējo sabiedrību. Somija, kur ziemas sezonā ir zema gaisa temperatūra, ir interesanta kā pilotteritorija, lai noskaidrotu tehnoloģijas veiktspēju atšķirīgos laikapstākļos.

«Interreg Europe» programmas 2021-2027 līdzfinansētā projekta «Zaļas un sociāli atbildīgas pilsētu loģistikas inovācijas (SPOTLOG)» mērķis ir iesaistīt vietējās kopienas sociāli atbildīgu loģistikas sistēmu izveidē, kur vien iespējams, balstoties uz nulles oglekļa emisijām, saprātīgi izmantojot visus pieejamos resursus un preču, kā arī pasažieru transporta pakalpojumu digitalizācijas iespējas. Latviju konsorcijā pārstāv Vidzemes plānošanas reģions. Balstoties uz gūtajām zināšanām, plānots papildināt Vidzemes plānošanas reģiona stratēģisko plānošanas dokumentus, akcentējot loģistikas inovāciju risinājumu un videi draudzīgas mobilitātes attīstības jautājumus.

Kopīgot rakstu

Jaunumi