Abonētās datubāzes

ACM Digital Library

Palīgs informācijas meklēšanā ACM Digital Library

ACM Digital Library piedāvā augstas kvalitātes publikācijas datorzinātnē: datortehnikas drošība, datorgrafika, informācijas ieguve, mobilās tehnoloģijas, programmatūru izstrāde u.c. ACM (Association for Computing Machinery) ir pasaulē lielākā izglītības un datorzinātnes organizācija, kas apvieno vairāk kā 100 000 pētnieku, speciālistu, ekspertu, praktiķu un studentu no 100 pasaules valstīm.

ACM Digital Library ir ACM izdoto publikāciju apkopojums, kas ietver žurnālus (no tiem vairāk kā 40 High Impact Journals), konferenču materiālus un biļetenus. ACM Digital Library satur  vairāk kā 640 000 pilntekstu rakstu.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

ProQuest Ebook Central

Palīgs informācijas meklēšanā

ProQuest Ebook Central (agrāk Ebrary) datubāzē ir iespēja lasīt zinātniskās grāmatas elektroniskā formā. ProQuest Ebook Central platformā pieejamas elektronisko grāmatu kolekcijas «Business /Management» un «Science and Technology». Pieejamas aptuveni 69000 e-grāmatas angļu valodā PDF formātā, ko izdevušas pasaules vadošās zinātniskās izdevniecības – Elsevier, Wiley, Springer, Oxford Press, Emerald u.c. Bez reģistrēšanas var lasīt grāmatas tiešsaistē un meklēt pēc atslēgvārdiem grāmatas tekstā. Vienā reizē ir iespēja saglabāt (opcija «Download PDF») 40-90 lapas. Pēc konta izveidošanas «Create account» un reģistrēšanās «Sign in» iespējams grāmatu lejupielādēt pilnā apjomā.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

EBSCO

Palīgs informācijas meklēšanā EBSCOhost

EBSCO datubāzes aptver datorzinātnes, dabas zinātnes, inženierzinātņu, humanitāro un sociālo zinātņu, ekonomikas, biznesa, medicīnas u. c. nozaru periodiku.

RTU virzieniem visvairāk atbilst:

  • Academic Search Complete – viena no plašākajām daudznozaru žurnālu pilntekstu datubāzēm. Tajā iekļauti 8,500 periodisko izdevumu pilnteksti, tajā skaitā 7 300 zinātniski recenzētu žurnālu (peer-reviewed). Papildus pilniem tekstiem datubāze piedāvā anotācijas no vairāk nekā 12 500  žurnāliem un kopumā gandrīz 13 200 publikācijas, ieskaitot monogrāfijas, referātus, konferenču materiālus u. c. Tēmas: datorzinātne, inženierzinātne, dabaszinātnes, ekonomika, sociālās, humanitārās zinātnes, izglītība, medicīna utt.
  • Applied Science & Technology Source - nodrošina saturu no akadēmiskajiem un vadošajiem rūpniecības žurnāliem, profesionālo un tehnisko sabiedrību žurnāliem un konferenču materiāliem. Vairāk nekā 1200 žurnāliem ir pieejami pilnteksti. Tēmas: akustika; aeronautika; lietišķā matemātika; mākslīgais intelekts; ķīmija; komunikācijas un informācijas tehnoloģijas; datubāzes un programmatūra; datoru teorija un sistēmas; energoresursi un pētniecība; biomedicīnas materiāli; pārtika un pārtikas rūpniecība; ģeoloģija; jūras tehnoloģijas; metalurģija; mineraloģija; neironu tīkli; inovatīvās tehnoloģijas; optiskie tīkli; plastmasas; robotika; cietvielu tehnoloģija; kosmosa zinātne; tekstilrūpniecība un audumi.
  • Business Source Ultimate ir pilntekstu datubāze ekonomikas nozarē: uzņēmējdarbībā, grāmatvedībā, marketingā un finansēs. Pieejami vairāk nekā 3 500 žurnālu nosaukumi, kā arī pasaules valstu ekonomikas pārskati, uzņēmumu profili un intervijas ar nozares līderiem un analītiķiem.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

EBSCO eBook Academic Collection

Palīgs informācijas meklēšanā EBSCO eBook Academic Collection

E-grāmatu pilntekstu datubāze eBook Academic Collection satur ~234 600 grāmatu dažādās zinātņu nozarēs: Art & Architecture; Performing Arts; Business & Economics; Computer Science; Education; Engineering & Technology; Mathematics; Life Sciences; Medicine; Philosophy; Law; Religion; History; Political Sciences utt.

Grāmatas var meklēt pēc atslēgvārdiem. Iespējams atvērt grāmatas saturu, lasīt pilntekstu, meklēt pēc atslēgvārdiem grāmatas tekstā, izmantot vārdnīcu terminu meklēšanai. Pēc konta izveidošanas «Create an account» un reģistrēšanās «Sign in» iespējams izveidot un izmantot savu mapi «Folder», ielikt tur atrastās grāmatas, lai veiktu tajās piezīmes. Vienā reizē ir iespēja saglabāt līdz 100 lapām (.pdf).

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

IEEE Xplore Digital Library
 

Palīgs informācijas meklēšanā IEEE Xplore Digital Library

IEEE Xplore Digital Library ir nozīmīgs resurss, kurā pieejami visi Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) izdotie pilntekstu žurnāli, konferenču materiāli, zinātniskie krājumi un standarti. Datubāze aptver trešo daļu pasaules literatūras par datoru, tīklu un elektronikas tēmām. Datubāzē ~6 miljoni publikāciju.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

The International Monetary Fund eLibrary 

The International Monetary Fund (Starptautiskais Valūtas fonds)  ir starptautiska finanšu institūcija, kas pārrauga pasaules finanšu sistēmu. Tās galvenie uzdevumi ir uzraudzīt valūtu apmaiņas kursus, valstu maksājumu bilances un citus makroekonomiskos rādītājus. 

IMF eLibrary piedāvā integrētu tiešsaistes piekļuvi svarīgai pasaules ekonomikas informācijai, ko izmanto valdības un akadēmiskās institūcijas, pētnieki un biznesa organizācijas. IMF eLibrary apkopo publikācijas par finanšu krīzi, makroekonomiku, globalizāciju, tirdzniecību, demogrāfiju, politiku, starptautiskajām attiecībām. Tiešsaistes bibliotēka ļauj piekļūt IMF resursiem, periodiskajiem izdevumiem, statistikas datubāzēm, grāmatām un analītiskiem dokumentiem, pētījumiem un pētniecības datiem. 

Atvērt datubāzi

Latvijas standartu datubāze

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā izmantot Latvijas standartu datubāzi.

Latvijas standartu datubāzes saturs: Latvijas nacionālie standarti (LVS); Latvijas standarta statusā adaptētie Eiropas standarti  (EN); Latvijas standarta statusā adaptētie starptautiskie standarti (ISO); standartu pielikumi: grozījumi un koriģējumi. Tematiskais izkārtojums atbilst starptautiski pieņemtajai standartu klasifikācijai ICS (International classification for Standards). Standartus var meklēt pēc numura, lasīt.

Latvijas standartu datubāze pieejama Centrālajā bibliotēkā un Ķīmijas filiālbibliotēkā.

LETA

Nacionālajā ziņu aģentūras datubāzē LETA pieejamas ziņas, arhīvs, apskati un nozare.lv. Nozare ir LETA's biznesa informācijas pakalpojums. Jaunākā un aktuālākā informācija tiek apkopota un sistematizēta 20 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs. Pieejamas šādas nozares:

LETA RTU darbiniekiem pieejama arī RTU portālā ORTUS (Resursi), bet RTU studentiem tikai RTU telpās.

Atvērt datubāzi

Letonika

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju.

Resursi ietver: Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu; Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīcu; Tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas; Datorenciklopēdiju Latvijas vēsture; Interneta lappušu norādes.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

O’Reilly

O'Reilly mācību platforma sniedz piekļuvi vairāk nekā 43 100 e-grāmatām, 2000 audio grāmatām, 1700 videomateriāliem, tai skaitā O'Reilly konferenču ierakstiem, strukturētām mācību programmām (learning paths), praktiskiem piemēriem (case studies) un interaktīvām apmācībām (interactive tutorials).

Tēmas: Informācijas tehnoloģija, programmatūras izstrāde, dizains, dati, drošība, matemātika, dabaszinātnes, inženierzinātnes, bizness u.c.

Lai pieslēgtos, jāizvēlas «Institution not listed?» un jāautorizējas ar RTU e-pasta adresi. 

Atvērt mācību platformu

Palīgs informācijas meklēšanā

Palīgs informācijas meklēšanā O'Reilly

ScienceDirect

Palīgs informācijas meklēšanā ScienceDirect

ScienceDirect ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datubāzēm, kas aptver izdevniecības Elsevier Science žurnālu pilntekstus.

Pieejami vairāk kā 2 500 žurnālu (Freedom Collection, no 2002/2005. g.) un vairāk kā 340 grāmatu pilnteksti šādās zinātņu nozarēs:

  • Dzīvības zinātnes – lauksaimniecība un bioloģija; bioķīmija, ģenētika un molekulārā bioloģija; vides zinātnes utt.;
  • Sociālās zinātnes – bizness, menedžments un grāmatvedība; lēmumu pieņemšana; ekonomika, ekonometrija un finanses utt.;
  • Fizikālās zinātnes – ķīmijas tehnoloģija; ķīmija; datorzinātne; enerģija; inženierzinātne un tehnoloģija; materiālzinātne; matemātika; fizika un astronomija. 

Pilnie teksti apzīmēti ar zaļu indikatoru, pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un kopsavilkumi.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

Scopus

Palīgs informācijas meklēšanā Scopus

Scopus (izdevējs Elsevier) ir pētnieciskās literatūras bibliogrāfiskā citējamības datubāze, radīta zinātniekiem ātrai informācijas iegūšanai. Datubāzē nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu zinātniski recenzētos avotos un kvalitatīvajos interneta resursos.

Datubāzē norādīts zinātnisko rakstu citējamības indekss.

Datubāzes aptvērums:

  • 28 000 zinātnisko žurnālu nosaukumi no 7000 izdevējiem;
  • 90 miljoni patentu;
  • 48 miljoni zinātnisko rakstu kopsavilkumu;
  • Saites uz pilntekstu datubāzēm un citiem bibliotēku resursiem.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

SpringerLink pilnteksta grāmatas

SpringerLink datubāzē pieejamas 24280 e-grāmatas (izdotās 2014.-2022.) nozarēs: datorzinātnes; inženierzinātnes; ķīmija un materiālzinātne. Grāmatas no abonētajām kolekcijām var lejupielādēt pilnā apjomā.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

Wiley Online Library

Palīgs informācijas meklēšanā Wiley Online Library

Izdevniecība Wiley piedāvā Wiley Online Library datubāzes pilntekstu zinātniski recenzēto žurnālu kolekciju. Pieejami vairāk kā 1360 pilntekstu žurnāli (abonēto žurnālu saraksts) no 1997. gada šādās zinātņu nozarēs: arhitektūra, datorzinātnes, inženierzinātnes, bizness, ķīmija, zemes un vides zinātnes, matemātika un statistika, fizika un astronomija, dzīvības zinātnes, polimēri un materiālzinātne, sociālās zinātnes u. c.

Atvērt datubāzi RTU tīklā

Atvērt datubāzi ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

Web of Science datubāze

Web of Science Īsa lietošanas pamācība

Web of Science ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido «Clarivate Analytics» kompānija. Vienota platforma nodrošina integrētu pieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu  bibliogrāfiskajās (arī citēšanas indeksu) datubāzēs, palīdz atrast jaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktora žurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikāciju citēšanu. Web of Science ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 22 000 žurnāliem, 143 000 grāmatām un 304 000 konferenču zinātniskajiem materiāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.

Web of Science pieejamas datubāzes:

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present) - Science Citation Index Expanded (1992-present); Social Sciences Citation Index (1992-present); Conference Proceedings Citation Index - Science (1990-present); Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-present);

Book Citation IndexScience (2005-present); Book Citation IndexSocial Sciences & Humanities (2005-present).

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā (pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji Impact Factor, Eigenfactor).

EndNote - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks (pieejams Web of Science abonentiem), kurš palīdz organizēt pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas, sadarboties ar kolēģiem.

Atvērt pētniecības platformu RTU tīklā

Atvērt pētniecības platformu ārpus RTU tīkla (ar ORTUS paroli)

Datubāzes pieejamas RTU portālā ORTUS - Bibliotēka - Elektroniskie resursi. Konsultācijas par datubāžu lietošanu un meklēšanu tajās sniedz Informācijas un tehnoloģiju nodaļa.

+371 67089102; +371 67089478

Studijas