Project

.
.
Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals
Project title: Building a Comprehensive Educational Ecosystem for Sustainable Development Goals
Project short title: #edu4sdgs
Number of project implementation agreement: 2023-1-PL01-KA220-HED-000165127
Registration number: 4844
Department: Faculty of Engineering Economics and Management
Administrating department: .
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: project partner
Status: In implementation
Project start date: 01.10.2023.
Project end date: 30.09.2026.
Title of grant issuer: Erasmus+ National Agency in Poland
General manager: Inga Lapiņa
Administrative manager: Inguna Sīmane
Total finance:
400.000 EUR
Summary:

Vispārējais projekta mērķis ir veicināt augstākās izglītības ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, attīstot sociālo atbildību un veidojot pārmaiņu veicinātājus. Šie konkrētie mērķi veicinās: -Izstrādāt augstskolu pieeju, lai mācītu empātiju kā ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas pīlāru -Izstrādāt izpratni par emocijām ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai -Izstrādāt augstskolu pieeju, lai attīstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu mikrokredītu ekosistēmu -Apmācīt un pārkvalificēt prasmes ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai: Tiks veiktas sekojošas darbības:Starpnozaru konsorcijs kopīgi izveidos tiešsaistes mācību telpu - SDGs universitātes zināšanu centru - ar izglītības iespējām, kas vedīs lietotāju uz prasmju pilnveidi un atzīšanas iegūšanu digitālās nozīmītes veidā. Partneri arī izveidos galda spēli, kas palīdzēs izprast ilgtspējīgas attīstības mērķus, veidojot emocionālo inteliģenci (EQ). Iniciatīvu papildinās ceļvedis universitātēm un virkne apmācību, vasaras skola un tīmekļa semināri mērķa grupai.  Projekta plānotie rezultāti -  Partnerība ieviesīs inovatīvu mikrokredītu mehānismu, lai uzlabotu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem saistīto mācību piedāvājumu kvalitāti, pārredzamību, pieejamību un elastīgumu. Projekts plāno iedvesmot indivīdus - studentus, mūžizglītības un apmācības sniedzējus, kā arī izglītības un apmācības sniedzējus.

Activities:
Starpnozaru konsorcijs kopīgi izveidos tiešsaistes mācību telpu — SDGs University Knowledge Hub — ar
izglītības iespējām, kas vedīs lietotāju uz prasmju pilnveidošanu un iegūs atzinību digitālās emblēmas veidā.
Partneri arī izveidos galda spēli, kas atbalstīs ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni, veidojot emocionālo inteliģenci (EQ).
Iniciatīva tiks papildināta ar ceļvedi universitātēm un apmācību sēriju, vasaras skolu un vebināriem mērķa grupām.
Partners:
  • Lodz University of Technology
  • Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU)
  • ABD Group
  • Autonomous University of Barcelona
  • Team Coaching Rafał Nykiel
Project published on RTU website: 01.10.2023.

University