Project

.
.
Green Schools for a Green Europe
Project title: Green Schools for a Green Europe
Number of project implementation agreement: 2022-1-NL01-KA220-SCH-000086740
Registration number: 4693
Department: Design Factory
Administrating department: Design Factory
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: project partner
Status: In implementation
Project start date: 01.09.2022.
Project end date: 30.04.2025.
Title of grant issuer: Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
General manager: Inga Uvarova
Administrative manager: Jekaterina Sadovaja
Total finance:
400 370.00 EUR
Summary:

Mūsdienās, cilvēka dzīves atvieglošana, ko veic industrializācija, urbanizācija un progresīvas tehnoloģijas, tiek raksturota kā “modernā dzīve”. Nepareizi uzvedības modeļi, kas izveidoti, vērtējot dabu kā produktu, kas tiek nodots cilvēku rīcībā un ko var patērēt, ir noveduši pie pārmērīgas dabas resursu izmantošanas un daudzām vides problēmām. Savukārt mūsdienu dzīvesveida sniegtās ērtības sašaurina cilvēku fizisko kustību zonu un uzspiež cilvēkiem mazkustīgu dzīvi. Veselības problēmas un vides problēmas mazkustīgās dzīves dēļ, ko var uzskatīt par mūsdienu dzīves trūkumiem, ir divas svarīgākās problēmas Eiropā. Saskaņā ar PVO datiem, Eiropā liekais svars skar 30-80% pieaugušo, aptuveni 20% bērniem un jauniešiem ir liekais svars, un 1/3 no tiem ir aptaukošanās. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras ziņojumu vides piesārņojums katru gadu izraisa priekšlaicīgu nāvi vidēji 500 000 eiropiešiem. Šie skaitļi liecina, ka Eiropas nākamo paaudžu veselība, dzīvotspējīgas Eiropas atstāšana nākamajām paaudzēm un ES nepārtrauktības nodrošināšana ir atkarīga no šodien veicamajiem pasākumiem. ES mērķis - “izveidot sabiedrību, kurā visi jaunieši ir ekoloģiski aktīvi, izglītoti un spējīgi radīt pārmaiņas” ilgtspējīgai zaļai Eiropai - ir norāde, ka tā par prioritāti uzskata jauniešu izglītošanu. Lai gan jauniešu vides izglītība un viņu potenciāla atklāšana ir ļoti svarīga, “vides izglītība” joprojām nav ieņēmusi tai pelnīto vietu Eiropas valstu izglītības sistēmās un mācību programmās. Vides izglītība ir iekļauta kā tēma dažos priekšmetos partnerskolu mācību programmā. Ilgtspējīga vide ir tikpat svarīga, kā fizioloģiski/psiholoģiski veselīgas un izglītotas paaudzes audzināšana; tiek uzskatīts, ka “kultūras un sociālā integrācija” ir svarīga savienības nepārtrauktības ziņā. Ilgtspējas nodrošināšana kopējā kultūras mantojuma aizsardzībā ES kultūras integritātes nodrošināšanā ir atkarīga no indivīdu apziņas un sabiedrības apziņas veidošanās par kultūras mantojumu. Jaunieši ir galvenie cilvēki, kas kultūras mantojuma atzīšanā un aizsardzībā var izveidot saikni starp pagātni, tagadni un nākotni.

Ar mūsu projekta finansējumu: *Izstrādāsim mācību materiālus vides izglītībai, *Integrējot mūsu projektā sagatavotos vides izglītības mācību materiālus partnerskolu mācību programmās, nodrošināsim, ka skolās vides izglītība tiek sniegta sistemātiski, *Apvienosim esošo jauniešu māksliniecisko un sportisko potenciālu ar Eiropas nemateriālo/konkrēto kultūras mantojumu; *Kopā ar vides izglītību vides, mākslas, kultūras un sporta kontekstā nodrošināsim jauniešiem daudzpusīgu attīstību.

Activities:
V1, V2 - tiešsaistes aktivitāšu laikā un C1, C2, C3 - klātienes aktivitāšu laikā nodrošināsim skolotāju ilgtspējīgu vides izglītību un paaugstināsim skolotāju profesionālo kompetenci vides izglītības metodoloģijas apmācībā. Intelektuālo rezultātu saturu veidos pedagogi, kas piedalīsies C1, C2, C3 aktivitātēs un tas tiks īstenots partnerskolās. C4, C5, C6, C7 aktivitāšu īstenošanas laikā iegūtas zināšanas mēs pielietosim savā praksē, lai nodrošinātu sociālo iekļaušanu nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem un ļausim skolēniem izjust zaļo mākslu un zaļo sporta veidu.
Partners:
  • Haaglanden Secondary Education Foundation
  • IES Santa Lucía
  • European Development and Change Association
  • University of Crete
  • Intermezzo Ungdomsorganisasjon
  • Antalya College Konyaaltı Secondary School
  • IISS Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato
Project published on RTU website: 01.09.2022.

University