Project

.
.
Pikosekunžu izšķirtspējas impulsa pozīcijas modulācija nepieredzēti augstas energoefektivitātes komunikācijām
Project title: Pikosekunžu izšķirtspējas impulsa pozīcijas modulācija nepieredzēti augstas energoefektivitātes komunikācijām
Project short title: -
Number of project implementation agreement: lzp-2021/1-0475
Registration number: 4582
Department: Institute of Radioelectronics
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: In implementation
Project start date: 03.01.2022.
Project end date: 30.12.2024.
Title of grant issuer: Latvijas Zinātnes padome
General manager: Artūrs Āboltiņš
Administrative manager: Sanita Vanaga
Total finance:
299979.90
Summary:

Mūsdienās mēs novērojam eksponenciālu pārraidāmas informācijas pieaugumu, un tas neizbēgami palielina enerģijas patēriņu un nepārtraukti izvirza jaunas prasības energoefektivitātei. Problēma ir īpaši svarīga pielietojumos ar ierobežotu enerģijas budžetu - kosmosa sakari, sensoru tīkli, autonomas sistēmas. Ultra-platjoslai (UWB) ir potenciāls kļūt par nākotnes komunikāciju tehnoloģiju, ņemot vērā neierobežoto energoefektivitātes potenciālu salīdzinājumā ar esošajām sistēmām. Impulsa pozīcijas modulācija (PPM) izmanto zem 1ns garuma impulsu stāvokli laika intervālā, lai pārnestu informāciju starp sūtītāju un saņēmēju. PPM modulatora energoefektivitāte pieaug proporcionāli bitu skaitam, ko kodē viens impulss. Ātrgaitas PPM signālu noteikšana ar lielu simbolu pozīciju skaitu ir grūts uzdevums, jo ir nepieciešama augstas precizitātes laika-ciparu pārveidotājs (TDC). A033-ET ir Latvijā radīts ļoti precīzs notikumu taimeris, kas spēj noteikt impulsus ar 3 ps precizitāti, un to var izmantot, lai demodulētu PPM signālus ar impulsa ilgumu 10 ps un vairāk. Šī pētījuma mērķis ir izstrādāt divus sakaru sistēmas prototipus – šķiedru optikas un mikroviļņu diapazon radio, kas demonstrē ātrgaitas, uz PPM balstītu UWB komunikāciju, izmantojot impulsus ar ilgumu 50–100 ps. PPM izmantošana ar aptuveni vienu tūkstoti impulsa pozīciju ļauj veikt ātrgaitas datu pārraidi ar aptuveni tūksti reižu mazāku enerģijas patēriņu nekā pašlaik izmantotajās sistēmās.

Activities:
Projekta rezultātā tiks radīta tehnoloģija kas potenciāli ļauj samazināt sakaru iekārtu enerģijas patēriņu tūkstošiem reižu. Tas dos iespēju palielināt pievienoto vērtību praktiski jebkurām sakaru iekārtām, jo enerģijas patēriņš ir viens no būtiskākajiem parametriem.
Project published on RTU website: 02.02.2022.

University