Project

.
.
Vibrāciju spektroskopijas rīku izstrāde ātrai 3D metāla drukas izstrādājumu nesagraujošai pārbaudei
Project title: Vibrāciju spektroskopijas rīku izstrāde ātrai 3D metāla drukas izstrādājumu nesagraujošai pārbaudei
Project short title: -
Number of project implementation agreement: ZI-2022/2
Registration number: 4563
Department: Powder Materials Research Laboratory
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: RTU iekšējais finansējums
Project RTU role: The sole implementer of the project
Status: Ended
Project start date: 03.01.2022.
Project end date: 31.12.2022.
Title of grant issuer: Rīgas Tehniskā universitāte
General manager: Aleksejs Tatarinovs
Administrative manager: Sanita Vanaga
Total finance:
27260.00
Summary:

Projektā tiks izstrādāta un pārbaudīta nesagraujošās testēšanas modalitāte, kas balstīta uz vibrāciju spektroskopiju un piemērojama 3D metāla drukāto detaļu testēšanai, kas ražotas ar selektīvu lāzerkausēšanu. 

Activities:
Projekts ietvers šādas darbības, kuru rezultātā tiks sasniegti attiecīgie rezultāti:
1) Eksperimentālās iekārtas projektēšana un izgatavošana, izmantojot vibrāciju spektroskopijas metodi atbilstoši 3. att. attēlotajam izkārtojumam. Periods: 1-6 mēneši.
2) Ar 3D metāla drukāšanu izgatavotu testa paraugu komplekta izstrāde ar simulētu īpašību/kvalitātes un iekšējo defektu variāciju. Periods: 1-6 mēneši.
3) Laboratorijas eksperimenti, izmantojot izstādāto eksperimentālo iekārtu, testa paraugus un RTU pieejamo references aparatūru (3D skenējošā mikroskopija, ultraskaņas testēšana, lāzera vibrometrija u.c.). Periods: 7-10 mēneši.
4) Eksperimentālo datu analīze, metodes un sistēmas optimizācija, sistēmas specifikācijas, atskaites. Periods: 8-12 mēneši.
Project published on RTU website: 02.02.2022.

University