Project

.
.
Urban Garden Specialist
Project title: Urban Garden Specialist
Project short title: -
Number of project implementation agreement: NPAD-2021/10161
Registration number: 4555
Department: Research Center for Urban Planning
Administrating department: Research Center for Urban Planning
Finance fund: Nordplus Adult
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.07.2021.
Project end date: 30.06.2023.
Title of grant issuer: Danish Agency for Higher Education and Science (DAFHES)
General manager: Sandra Treija
Administrative manager: Alisa Koroļova
Total finance:
43 910.00 EUR t.sk. projekta RTU daļas finansējums ir 6630.00 EUR
Summary:

Urbānās jeb pilsētas dārzkopības fenomens ietver sevī rakstura un formu ziņā daudzveidīgas dārzkopības iniciatīvas. Mūsdienās urbānās dārzkopības raksturs un formas mainās, kļūstot daudzveidīgākas, līdz ar to radot jaunas iespējas un atbildot jauniem izaicinājumiem. Dažādu iedzīvotāju grupu interese uzsākt vai iesaistīties pilsētas dārzkopības iniciatīvas rada nepieciešamību pēc noteiktām zināšanām, kas saistītas gan ar dārzkopības sniegtām iespējām, gan izaicinājumiem pilsētvidē. Projekta rezultātā tiks izstrādāta pieaugušo izglītības programma “Urban Garden Specialist”, kas ļaus dažādām interesētām grupām veidot izpratni un pilnveidot zināšanas par pilsētas dārzkopības fenomenu un tipoloģijām, ilgtspējīgo pieeju pilsētvides veidošanā, pilsētas dārzu plānošanai un ierīkošanai nepieciešamiem soļiem un faktoriem, kas ir jāizvērtē gan pirms dārza ierīkošanas, vai teritorijas izvēles no esošo dārzu klāstā, gan svarīgiem aspektiem, kas jāievērtē apsaimniekojot dārzu. 

Activities:
Projekta rezultātā tiks izstrādāta pieaugušo izglītības programma “Urban Garden Specialist”, kas sastāv no 9 tematiskiem moduļiem (kopā 80 stundu programma). Katrs modulis ietver struktūru, materiālus un vadlīnijas moduļa īstenošanai. Materiāli tiks izstrādāti angļu, latviešu, lietuviešu un zviedru valodās.
Partners:
  • Bulduri Horticultural School
  • VsI Center for Social Innovation
  • B-Creative Association
  • CLIL Education Centre
Project published on RTU website: 01.07.2021.

University