Project

.
.
Novel biorefinery concepts for valorization of lignocellulosic residues
Project title: Novel biorefinery concepts for valorization of lignocellulosic residues
Project short title: NoviCo
Number of project implementation agreement: EEA-RESEARCH-173
Registration number: 4498
Department: Water Research and Environmental Biotechnology Laboratory
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: Norvēģijas Finanšu instruments
Project RTU role: leading partner
Status: Ended
Project start date: 01.05.2021.
Project end date: 30.04.2024.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
General manager: Linda Mežule
Administrative manager: Ilona Bērza-Šulte
Total finance:
800 000.00
Summary:

Izstrādāt jaunus, alternatīvus risinājumus un pieejas efektīvai lignocelulozi saturošas biomas pārstrādei vidējos un augstas vērtības produktos.

Activities:
1. Biomasas frakcionācija un produktu analīzes
2. Elektroķīmiskā un bioķīmiskā pārstrāde
3. Biorafinēšanas integrācija un ilgtspēja
4. Publicitātes aktivitātes
5. Vadības un zināšanu pārneses aktivitātes
Partners:
  • SINTEF Reserarch Centre
  • Estonian University of Life Sciences
Project completed 05.05.2021.:
 https://eeagrants.lv/en/2021/05/08/novel-biorefinery-concepts-for-valorization-of-lignocellulosic-residues/
Project published on RTU website: 05.05.2021.

University