Project

.
.
Nordic-Baltic Co-Simulation Platform Towards Increasing the Stability of AC/DC Transmission Grids
Project title: Nordic-Baltic Co-Simulation Platform Towards Increasing the Stability of AC/DC Transmission Grids
Project short title: COSPACT
Number of project implementation agreement: 105476-COSPACT
Registration number: 4495
Department: Institute of Power Engineering
Administrating department: Institute of Power Engineering
Finance fund: Nordic Energy Research programm „The Nordic PhD and Researcher Mobility“
Project RTU role: project partner
Status: In implementation
Project start date: 01.10.2020.
Project end date: 31.12.2023.
Title of grant issuer: Nordic Energy Research
General manager: Anna Mutule
Administrative manager: Anna Mutule
Total finance:
Projekta kopējais finansējums - 141 282.85 EUR (pēc VK kursa uz 21.07.2021, projekta līgumā 1500000 NOK) , t.sk. RTU daļa (23547.14 EUR pēc VK kursa uz 21.07.2021, projekta līgumā 250000 NOK)
Summary:

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu energosistēmas atrodas krustceļā un virzās uz plašu nesinhroni savienotu darbību atjaunīgo energoresursu laikmetā. Ir redzams, ka šīs būtiskās izmaiņas Zaļajā kursā ietekmes turpmāko energosistēmas darbību, tostarp stabilitāti, kontroli un aizsardzību, un līdz ar to ir nepieciešama atbilstoša izpēte un sadarbība reģionā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu energosistēmas pašlaik ir labi savienotas, izmantojot HVDC savienojumus, un ir plānots, ka šī elektroenerģijas apmaiņa nākotnē palielināsies tirgus attīstības dēļ un Baltijas energosistēmas desinhronizācijas procesa dēļ. Visi šie aspekti ietekmes nākotnes sistēmas uzturēšanu un ekspluatāciju, lai garantētu drošu elektroenerģijas apmaiņu, un piegādi. Ņemot to vērā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu universitātes saskata nepieciešamību izveidot un attīstīt savstarpēju sadarbību enerģētikas sistēmu pētījumos, iekļaujot arī reģiona nozares ekspertus un pārstāvjus. Projektā ietvertās tēmas ir saistītas ar pārvades sistēmas paplašināšanas plānošanu, tīkla elastīgu darbību, enerģijas uzkrāšanas izmantošanu,  reāllaika modelēšanu un vadību, energosistēmas salas darbību, sistēmas sinhronizāciju, energosistēmas stabilitāti, vēja enerģijas integrāciju,  informācijas apmaiņas papildpakalpojumu izmantošanu un c.    

Activities:
Galvenās projekta aktivitātes ir saistītas ar divu dienu semināru organizāciju projekta partneru universitātes (sk. sarakstu zemāk) un pētnieku apmaiņu. Projekta ietvaros katrai no iesaistītajām universitātēm būs iespēja nosūtīt vismaz divus savus pētniekus (perspektīvais maģistrs, doktorants vai pēcdoktorantūras pētnieks) uz citām universitātēm ilgtermiņa pētījumiem, ar mērķi veicināt sadarbību.
Workshop 1 – Power system transition to Green and its influence on system control, protection and power quality. Workshop to be hosted by Tallinn University of Technology in Tallinn, Estonia. Workshop 2 - Transition of the energy system to carbon-free future. Workshop to be hosted by Aalto University in Helsinki, Finland. Workshop 3 - Cyber-physical energy systems. Workshop to be hosted by RTU in Riga, Latvia. Workshop 4 - Digital power system protection and control. Workshop to be hosted by NTNU in Trondheim, Norway. Workshop 5 - Information exchange platform for enabling ancillary services. Workshop to be hosted by Tampere University in Tampere, Finland. Workshop 6 - Voltage and frequency control with wind turbines. Workshop to be hosted by Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden.
Partners:
  • Tallinn University of Technology (TalTech)
  • Chalmers University of Technology
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
  • Aalto University
  • Tampere University (until 2019.01.01. University of Tampere)
Project published on RTU website: 05.10.2020.

University