Project

.
.
Needs-based education and studies in societal security
Project publications:
Project title: Needs-based education and studies in societal security
Project short title: NEEDS
Number of project implementation agreement: 2020-1-SE01-KA203-078013
Registration number: 4384
Department: Institute of Occupational Safety and Civill Defence
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 01.09.2020.
Project end date: 31.08.2023.
Title of grant issuer: Universitets- och högskolerådet (UHR)
General manager: Guna Bazone
Administrative manager: Zane Circāne
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 426 990.00 EUR, projekta RTU daļa finansējums ir 34 575.00 EUR
Summary:

Projekts “Vajadzībās balstīta izglītība un pētījumi sabiedrības drošībā” (The Needs-based education and studies in societal security – NEEDS) ir vērsts uz prasmju trūkumu un neatbilstību starp sabiedrības drošības izglītību un zināšanu vajadzībām šajā jomā, kā arī to, ka trūkst strukturētas starpvalstu sadarbības un dialoga starp Augstākās izglītības iestādēm, praktiķiem un ekspertiem sabiedrības drošības jautājumu risināšanā.
Pārvarot šīs nepilnības, nākamās paaudzes izglītības pieredze, kuras uzdevums ir darboties sabiedrības drošības jomā, tiks uzlabota un bagātināta ar visatbilstošākajām, konkrētai jomai atbilstošākajām un jaunākajām zināšanām un prasmēm. Nākamā paaudze būs labāk sagatavota, lai risinātu nākotnes sabiedrības drošības problēmas. Sabiedrības drošība pēc savas būtības ir starpdisciplināra, daudzlīmeņu un starptautiska. Daļēji to var saprast, aplūkojot noturības jēdzienu un sabiedrības spēju sagatavoties, reaģēt, atgūties un mācīties no tīšiem un netīšiem notikumiem, kas izjauc sabiedrības darbību.

Activities:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1) izveidot “profesionāļu kopienas” tīklu un saskarni sadarbībai;
2) izstrādāt kopīgus mācību materiālus īsiem tiešsaistes kursiem par sabiedrības drošību Baltijas jūras reģionā.
Šo centienu centrā, īstenojot projekta aktivitātes, būs starpvalstu un starpnozaru komandas, kuras to darīs, izmantojot novatorisku pedagoģisku pieeju. Stratēģisko partnerību un sadarbības veicināšana stiprinās uzticību un padziļinās sapratni starp Baltijas jūras reģiona nozarēm un valstīm, palīdzot uzlabot kopējos centienus un mazināt konfliktu risku.
Partners:
  • Council of the Baltic Sea States (CBSS)
  • Hamburg Fire and Rescue Service (HFRS)
  • Laurea University of Applied Sciences (Laurea UAS)
  • Swedish Defense University (SEDU)
  • The Main School of Fire Service
  • Liepajas Municipal Police
  • UiT - The Arctic University of Norway
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • University of Latvia
Project published on RTU website: 12.10.2020.

University