Project

.
.
Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI (CHARM)
Project title: Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI (CHARM)
Project short title: CHARM
Number of project implementation agreement: 876362
Registration number: 4349
Department: Department of Artificial Intelligence and Systems Engineering
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: Horizon 2020 ECSEL Innovation Action
Project RTU role: project partner
Status: In implementation
Project start date: 01.06.2020.
Project end date: 31.05.2023.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra; Eiropas Komisija
General manager: Agris Ņikitenko
Administrative manager: Sandra Eldmane
Total finance:
Latvijas valsts budžeta finansējums - EUR 210 000.00
Eiropas Komisijas finansējums - EUR 119 008.75
RTU līdzfinansējums - EUR 11 016.25
Summary:

Digitalizācija ir identificēta, kā viena no būtiskākajiem attīstības virzieniem, lai atjaunotu Eiropas konkurētspēju ražojošām industrijām. Tomēr ir jāņem vērā atsevišķu industriju saistību ar sarežģītām un skarbām vidēm, kur Lietu interneta sistēmas (Internet of things) var saskarties ar pielietojuma ierobežojumiem. CHARM projekta mērķis ir atrisināt identificētos izaicinājumus, izmantojot vairākus t.s. lietojuma gadījumus. RTU piedalās vismaz divos no tiem, kas saistīti ar apakšzemes ieguves rūpniecības izaicinājumiem. Viens no projekta rezultātiem ir demonstratoru sistēmu izstrāde, katrā no šiem lietojuma gadījumiem. RTU sniedz ieguldījumu radaru datu apstrādē, kas ļautu mazināt skarbo darba apstākļu radītās grūtības.

Activities:
WP2
Requirements, Specifications & System architecture
M01 - M24
WP4
Sensors & Components development
M03 - M30
WP6
Software & IoT, Functional security
M01 - M36
WP8
UC system level integrations, demonstration & validation
M12 - M36
WP9
Communication, dissemination & exploitation
M01 - M36
Partners:
  • Valmet
  • JSC "SAF Tehnika"
Project published on RTU website: 01.06.2020.

University