Project

.
.
Removal of heavy metal ions from wastewaters and their sludge using liquid membrane – electrodialysis technique
Project publications:
Project title: Removal of heavy metal ions from wastewaters and their sludge using liquid membrane – electrodialysis technique
Number of project implementation agreement: KC-PI-2020/33
Registration number: 4317
Department: Institute of Inorganic Chemistry
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
Project RTU role: vienīgais projekta īstenotājs
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.04.2020.
Project end date: 30.09.2020.
Title of grant issuer: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Project scientific manager: Tatiana Sadyrbaeva
Project manager: Aija Zeidaka
Total finance:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 777,78, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 EUR apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 2.777.78 apmērā.
Summary:

Mūsdienās pasaulē paaugstinās nepieciešamība pēc jaunām metodēm metālu selektīvai izdalīšanai no atšķaidītiem rūpnieciskiem un dabas šķīdumiem. Tas ir saistīts ar ekoloģiskās situācijas saasināšanos un vērtīgo metālu reciklizācijas iespēju palielināšanu. Projekta mērķis - jaunas smago metālu  izdalīšanas tehnoloģijas radīšana izmantojot membrānekstrakciju. Tiks izstrādāta pilotiekārta metālu jonu izdalīšanai no reāliem rūpnieciskiem notekūdeņiem. Tiks izpētīta  vara, niķeļa, cinka, svina, hroma, kadmija  jonu izdalīšāna no ūdens šķīdumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts tehnoloģijas gatavības līmenis 8: tehnoloģija ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka  tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos.  Tiks sagatavots patents uz tehnoloģiju, kas pamatota uz elektrodialīzi caur šķidrām membrānām. Projekta īstenošanas 1.posmā tiks veikta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija.

Activities:
1.posms
1.Tehniski ekonomiskās priekšizpēte
2.Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
Project published on RTU website: 01.04.2020.

University