Project

.
.
Pilot Platform of Vocational Excellence Water (Pilot PoVE Water)
Project title: Pilot Platform of Vocational Excellence Water (Pilot PoVE Water)
Project short title: Pilot PoVE Water
Number of project implementation agreement: 612632-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA2-SSA-P
Registration number: 4185/2019
Department: Department of Water Enginering and Technology
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: projekta partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 01.11.2019.
Project end date: 31.10.2021.
Title of grant issuer: Education, Audiovizual and Culture Executive Agency
Total finance:
Erasmus+ finansējums RTU projekta daļai ir 38 626.00 EUR, kas ir 100% no RTU attiecināmajām izmaksām.
Summary:

PoVE projekts paredz attīstīt esošo un rašanās procesā esošo profesionālo kompeteņču un prasmju vajadzības ūdens nozarē, pārveidojot tās profesionālās izcilības  formā. Tas nodrošina vertikālu profesionālās izglītības un apmācības saplūšanu ar (ES) zināšanu trijstūriem un noturīgu sasaisti ar reģion;alajām ekonomikas un sociālajām ekosistēmām. Projekta ietvaros paredzēts izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama, lai nostiprinātu profesionālo izcilību ūdens nozarē Eiropā, tādējādi veidojot pamatu profesionālās mācību programmas attīstībai un tālāk profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studentu kompetences attīstībai.   
Projekta ietvaros tiks paveikts sekojošais:
• nodrošināts, ka PIA vada ūdens nozares pētniecību un tehnoloģisko attīstību;
• nodrošināt, ka šībrīža un nākotnes ūdens nozares speciālistiem piemīt attieksme pret darbu, zināšanas un kompetences, kādas nosaka strauji mainīgais ES ūdens nozares pieprasījums;
• noteikt pašreizējās un rašanās procesā esošās darba tirgus vajadzības un veicināt sākotnējās un topošās PIA sistēmas atbilstību šīm vajadzībām; 
• veicināt sineģijas, sadarbību un savstarpēju attīstību. 

Galvenie projekta rezultāti būs šādi:
• profesionālās izcilības noteikšanas rīki, lai identificētu projekta dalīborganizāciju pastāvošās profesionālās izcilības sistēmas  un sagatavotu dalīšanos ar zināšanām;
• 5 ūdens profesionālās izcilības centri, kas darbotos kā reģionālās "prasmju ekosistēmas";
• ūdens profesionālās izcilības platforma, kas ūdens nozares profesionālajā izcilībā iekļautu RS dimensiju;
• attīstoša stratēģija izaugsmei, kritiskās masas radīšanai un ilglaicīgam pamatam tālākai attīstībai. 
Projekts apvieno PIA institūcijas, ūdens industriju, zinātnes centrus, augstākās izglītības organizācijas, nevalstiskās organizācijas un ūdens nozares pārstāvjus no Nīderlandas, Apvienotās Karalistes, Latvijas, Maltas un Čehijas, kam ir kopējas intereses attīstīt PIA institūciju potenciālu, lai tās varētu ieņemt proaktīvu lomu ūdens nozares izaugsmes, konkurētspējas un inovāciju atbalstīšanā.

Activities:
1. ‘Projekta vadība’ (horizontāla)
Šī aktivitāte ļaus visiem partneriem izpildīt tiem noteiktos pienākumus, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu visu aktivitāšu izpildi.

2. ‘Procesu un kvalitātes novērtēšana’ (horizontāla)
Šī aktivitāte ir izstrādāta, lai nodrošinātu maksimālu visu projekta aktivitāšu efektivitāti un ekonomiskumu un garantētu projekta spēju sasniegt tā mērķus optimālā un caurspīdīgā veidā.

3. ‘Profesionālās izcilības noteikšana’
Šīs aktivitātes mērķis ir noskaidrot pastāvošās projekta partnerorganizāciju ūdens nozares profesionālās izcilības sistēmas. Šīs aktivitātes ietvaros paredzēts sagatavot apmaiņu ar zināšanām.

4 ‘Ūdens KoPI attīstība’
Šī aktivitāte veicinās profesionālo izcilību nacionālajā un reģionālajā līmenī, veidojot reģionālas "iemaņu ekosistēmas" ūdens tehnoloģiju nozarē.

5 ‘Ūdens PoPI attīstība’
Ar šo aktivitāti ūdens nozares profesionālajā izcilībā tiks ieviesta "Eiropas" dimensija, izveidojot starptautisku platformu, kas apvienos partnerībā reģionālās un nacionālās mērķa grupas no dažādām ES valstīm.

6 ‘Pirmais solis ūdens PoPI paaugstināšanā’
Šīs aktivitātes uzdevums ir veicināt ūdens PoPI izaugsmi un radīt kritisko masu, lai nodrošinātu ilglaicīgu pamatu tālākai attīstībai.

7 ‘Ietekmes novērtēšana’
Šī aktivitāte ir paredzēta, lai novērtētu projekta ietekmi uz tā mērķa grupām un dalībniekiem.

8 ‘Izplatīšana’
Atbilstoša un mērķtiecība izplatīšana būs kritiski nozīmīga projekta panākumiem.
Partners:
 • Friesland College - CIV Water
 • Mechanics and Technology College of Olaine
 • Platform voor Betatechniek PBT
 • Vitens
 • Learning Hub Friesland
 • Glasgow Clyde College
 • MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • Water Services Corporation (WSC)
 • CREA Hydro&Energy, z.s.
 • Mendel University in Brno
 • EUROPEAN FORUM OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAIN
Project published on RTU website: 12.12.2019.

University