Project

.
.
An environmentally friendly wasteless technology for the production of liquid biofuels and biogas from biomass
Project publications:
Project title: An environmentally friendly wasteless technology for the production of liquid biofuels and biogas from biomass
Project short title: Biomasas bezatlikuma tehnoloģiju projekts
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/18/A/075
Registration number: 4126
Department: Water Research Laboratory
Administrating department: Project Implementation and Coordination Unit
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: vadošais partneris
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.05.2019.
Project end date: 30.04.2022.
Title of grant issuer: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
General manager: Linda Mežule
Administrative manager: Inga Misiņa
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 636 743.75 Projekta RTU daļas finansējums ir 214 458.79 EUR
Summary:

Projekta ietvaros, veicot rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni, paredzēts veikt ar saimniecisko darbību nesaistītu projektu Inženierzinātnēs un tehnoloģijās (pēc OECD - 2.7. un 2.8) un izstrādāt efektīvu, videi draudzīgu bezatlikumu tehnoloģiju lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei, lai ražotu biodegvielu un biogāzi. Tehnoloģijas priekšrocības saistītas ar vairāku inovatīvu risinājumu, piemēram, specifiska enzīmu maisījuma un virsmas aktīvo vielu izmanotošanu ražošanas procesā, kā arī hidrolīzes atlikumu tālāku pārstrādi biogāzē. Mērķa sasniegšanai tiks izvērtēti pieejamie biomasas resursi, laboratorijas apstākļos izstrādāts specifisks enzīmu maisījums, veikta biogāzes ražošanas tehnoloģiskā izpēte un optimizācija, izstrādāti divi tehnoloģiskie prototipi un veiktas sistēmas demonstrācijas aktivitātes. 

Activities:
Projekta specifiskais mērķis ir uz eksperimentālo pētījumu pamata izveidot efektīvu un videi draudzīgu bezatlikumu tehnoloģiju lignocelulozi saturošas biomasas efektīvai pārstrādei, lai ražotu biodegvielu un biogāzi, tādējādi palielinot saražotās enerģijas apjomus, samazinot izmaksas un sekmējot enerģētisko neatkarību. Projekta specifiskā mērķa sasniegšanai tiks veiktas sekojošas aktivitātes:
1) Specifiska enzīmu produkta (maisījuma) izstrāde, kas vienlaikus/sekojoši nodrošinās biomasā esošās celulozes un hemicelulozes hidrolīzi līdz fermentējamiem cukuriem un atlikušās masas pārstrādi biogāzē (Aktivitāte Nr. 1).
2) Dažādu biomasas resursu novērtēšana, lai noteiktu optimālos hidrolīzes apstākļus un novērtētu izstrādātā enzīmu produkta kvalitāti (Aktivitāte Nr. 2).
3) Anaerobās fermentācijas procesa uzlabošana, papildinot izejmateriālu (lignocelulozi) ar bioloģiskas izcelsmes virsmas aktīvām vielām (VAV), nepārstrādātajiem enzimātiskās hidrolīzes atlikumiem pēc fermentējamo cukuru atdalīšanas (Aktivitātes Nr. 3.1. un 3.2.).
4) Anaerobās fermentācijas robežnosacījumu noteikšana (Aktivitātes Nr. 3.3. un 3.4.)
5) Jaunu tehnoloģiju izstrāde balstoties uz iegūtajiem izpētes datiem (4. aktivitāte: sistēma fermentējamo cukuru ievākšanai. 5. aktivitāte: sistēma digestāta bezatlikumu pārstrādei)
6) Vienotas sistēmas demonstrācijas un publicitātes aktivitātes, zinātnisko rezultātu prezentēšana, lai palielinātu komercializācijas potenciālu (Aktivitātes Nr. 6.1 un 6.2)
Partners:
  • Bio RE SIA
Project published on RTU website: 10.06.2019.

University