Project

.
.
Development of optical frequency comb generator based on a whispering gallery mode microresonator and its applications in telecommunications
Project publications:
Project title: Development of optical frequency comb generator based on a whispering gallery mode microresonator and its applications in telecommunications
Project short title: WCOMBs
Number of project implementation agreement: 1.1.1.1/18/A/155
Registration number: 4125
Department: Institute of Telecommunications
Administrating department: Faculty of Electronics and Telecommunications
Finance fund: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
Project RTU role: projekta partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 16.05.2019.
Project end date: 15.05.2022.
Title of grant issuer: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Project scientific manager: Vjačeslavs Bobrovs
Project manager: Sintija Bērziņa
Total finance:
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 648 000, no kuriem ERAF ieguldījums ir EUR 374 544 (57,8% no kopējā budžeta), valsts budžeta iemaksa ir EUR 224 856 (34,7%). Budžets tiks sadalīts starp 3 partneriem: Latvijas Universitāte (40%), Rīgas Tehniskā universitāte (20%), SIA "AFFOC Solutions" (40%).
Summary:

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par čukstošo galeriju modu rezonatoru optiskajām frekvenču ķemmēm (WCOMBs) un izstrādāt, konstruēt un testēt ķemmes ģeneratora prototipu telekomunikāciju pielietojumiem. Projekts veicina tautsaimniecības transformācijas virzienu īstenošanu un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktās izaugsmes prioritātes un specializācijas jomu attīstību: - 3. Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (tiks izstrādāti jauni ČGM rezonatori un frekvenču ķemmes tehnoloģijas); - 5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (tiks izstrādāti ČGM rezonatora frekvenču ķemmes pielietojumi telekomunikācijās). Projekts veicina šādas saimnieciskās darbības (NACE 2. red.): 26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, 26.7 optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana; 61 Telekomunikācijas. Projekts ietver pētījumu kategorijas - rūpnieciskā pētniecība un eksperimentālā izstrāde. Projekts atbilst pētniecības un attīstības jomām: 1.3. Fizika 2.2. Elektrotehnika, Elektroniskā inženierija, Informācijas tehnoloģijas. Tādēļ projekts ir multidisciplinārs. Projekta atslēgvārdi: čukstošo galeriju modu rezonatori, optiskā mikroķemme, šķiedru optikas pārraides sistēmas, nelineārā optika. Projekta veids – "darbība bez ekonomiska rakstura".
Projekta galvenie darbības virzieni ir:
 A.1. WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana;
 A.2. Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās;
 A.3. Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā;
 A.4. Projekta rezultātu izplatīšana. Gandrīz visas aktivitātes notiks sadarbībā ar visiem 3 projekta partneriem.


 Galvenie projekta plānotie rezultāti:
 - 5 zinātniskās publikācijas, kas minētas SCOPUS. 2 no tām būs žurnālos ar kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;
 - 3 tehnoloģijas tiesības – zinātības aprakstīšana;
 - 1 tehnoloģijas tiesības – patenta pieteikums;
 - 1 licences līgums par vienu vai vairākām tehnoloģijas tiesībām;
 - 3 prototipi.

Rezultāti atbalstīs vietējo un ārvalstu rūpniecību, nodrošinot jaunas tehnoloģijas un iespēju ražot WCOMB produktus ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc tie veicina RIS3 mērķus.

Activities:
A.1. WCOMB izstrāde, modelēšana, testēšana un optimizēšana;
A.2. Portatīva WCOMB izstrāde, izveide un testēšana pielietojumiem šķiedru optisko sakaru sistēmās;
A.3. Portatīva WCOMB prototipa pielāgošana un validēšana komerciālā šķiedru optisko sakaru sistēmā;
A.4. Projekta rezultātu izplatīšana.
Partners:
  • University of Latvia
  • AFFOC Solutions Ltd
Project published on RTU website: 16.05.2019.

University