Project

.
.
IMPACT OF PUBLIC SECTOR REFORMS ON PERFORMANCE MANAGEMENT IMPROVEMENT IN CLINICAL UNIVERSITY HOSPITALS
Project title: IMPACT OF PUBLIC SECTOR REFORMS ON PERFORMANCE MANAGEMENT IMPROVEMENT IN CLINICAL UNIVERSITY HOSPITALS
Number of project implementation agreement: 1.1.1.2/VIAA/2/18/330
Registration number: 3854
Department: Institute of International Business and Customs
Finance fund: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
Project RTU role: vadošais partneris
Status: Īstenošanā
Project start date: 01.01.2019.
Project end date: 31.12.2021.
Title of grant issuer: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Project scientific manager: Ingars Eriņš
Project manager: Lauris Bisenieks
Total finance:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Summary:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Māra Pētersone

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem.

Projekta pieteikuma zinātniskais mērķis ir izstrādāt risinājumus veiktspējas pārvaldības pilnveidošanai klīniskajās universitātes slimnīcās valsts sektora reformu kontekstā.

Activities:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. KUS pārvaldības raksturojums Latvijā.
2. Procesu vadības sistēma KUS.
3. Veiktspējas vadības sistēma KUS.
4. Darba novērtēšanas sistēma KUS
Partners:
  • Pauls Stradins Clinical University Hospital
Project published on RTU website: 01.01.2019.

University