Project

.
.
3D Printable Innovative Biobased Materials for Wood Mimics
Project title: 3D Printable Innovative Biobased Materials for Wood Mimics
Project short title: 3DPrintInn
Number of project implementation agreement: 1.1.1.5/ERANET/18/05
Registration number: 3623/2018
Department: Department of Polymer Materials Technology
Administrating department: Unit for Research Projects
Finance fund: ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
Project RTU role: project partner
Status: Ended
Project start date: 03.09.2018.
Project end date: 02.09.2021.
Title of grant issuer: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
General manager: Sergejs Gaidukovs
Administrative manager: Zelma Aizpuriete
Total finance:
RTU projekta kopējais finansējums ir 185 000.00 EUR
Summary:

3DPrintInn projekta mērķis ir izstrādāt jaunus, pilnīgi atjaunojamus biopolimēru materiālus 3D drukai. Šādi biomateriāli raksturosies ar koksni imitējošām īpašībām; un nākotnē varētu rast ļoti plašu pielietojumu dizaina un mēbeļu industrijas sektoros.

Activities:
Galvenās projekta aktivitātes: biopolimēru materiāli tiek iegūti izmantojot lignocelulozes izejvielas, un tiek raksturoti testējot mehāniskās, termiskās, ekspluatācijas un tehnoloģiskās īpašības.
WP1. Vadība un koordinācija
WP2. Biopolimēru izejvielu dizains un pagatavošana
WP3. Drukas materiāla formulēšana un cietēšana
WP4. Drukas materiāla prototipēšana un validēšana
WP5. Izplatīšana un izmantošana
Partners:
  • Luxembourg Institute of Science and Technology
  • SIA Mass Portal
Project published on RTU website: 28.09.2018.

University