Project

.
.
Improving management competences on Excellence based stress avoidance and working towards sustainable organizational development in Europe
Project title: Improving management competences on Excellence based stress avoidance and working towards sustainable organizational development in Europe
Project short title: IMPRESS
Number of project implementation agreement: 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA
Registration number: 3363
Department: Quality Improvement, Research and Training Centre
Administrating department: Quality Improvement, Research and Training Centre
Finance fund: ERASMUS+
Project RTU role: projekta partneris
Status: Noslēdzies
Project start date: 01.11.2017.
Project end date: 31.10.2020.
Title of grant issuer: GAIA-ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LAS TECNOLOGIAS ELECTRONICAS Y DE LA INFORMACION DEL PAIS VASCO
Project scientific manager: Inga Lapiņa
Project manager: Jānis Mazais
Total finance:
Projekta kopējais finansējums ir 55 277.00 EUR
Summary:

Stress darba vietā ir būtisks faktors, kas ietekmē strādājošo garīgo un fizisko veselību, kā rezultātā saīsinās strādājošo darba spējas un darba mūža ilgums. Stresa cēloņi ir lielā mērā atkaarīgi no dažādiem ar darba vidi saistītiem faktoriem: vadības stila, organizāciju struktūras, dzīves-darba līdzsvara, demogrāfiskām pārmaiņām, darbinieku mainīguma, nekvalificēto un kvalificēto darbinieku apmācības, informācijas pārslodzes u.c.

IMPRESS projekts atbilst Eiropas politikas mērķiem inovāciju veicināšanā augstākajā izglītībā, uzņēmējdarbībā un plašākā sociāli ekonomiskajā vidē, ņemot vērā jaunu mācību un mācību metožu un materiālu izstrādi un ieviešanu, šajā gadījumā arī problēmu risinājumu izstrādi par stresa samazināšanu darb vietā un šo procesu inovācijām. Projektā darbs tiks vērsts arī uz to, lai izveidotu transversālas prasmes, risinot organizatoriskās problēmas augstākās izglītības programmās, kas izstrādātas sadarbībā ar uzņēmumiem, apsverot izglītības moduļu izveidi un pamatojoties uz nozares pieredzi. Tas nodrošinās nozarē strādājošiem profesionāļiem nepieciešamās zināšanas un prasmes lai risinātu ar darbu saistītās stresa problēmas, kas rodas nepārtraukti mainīgā darba vidē.

Activities:
Projekta izpildes laikā tiks izstrādātas desmit darba paketes:
WP1-IMPRESS IZSTRĀDES PAMATNOSTĀDNES,
WP2 - PROJEKTA VADĪBA,
WP3 - STRESA FAKTORU APTAUJA UN ORGANIZĀCIJU STESA VĒRTĒŠANAS PROTOTIPA IZSTRĀDE,
WP4 - IMPRESS STRESA VADĪBAS METODOLOGIJA,
WP5 - IMPRESS APMĀCĪBU TRENIŅA PAKETE,
WP6 - IMPRESS BETA PĀRBAUDE UN UZLABOŠANA, WP7 - KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA,
WP8 - IMPRESS PILOTPROJEKTS UN SITUĀCIJU IZPĒTE, WP9 - IMPRESS KANDIDĀTU VALIDĒŠANA,
WP10 - IMPRESS IZPLATĪŠANA UN IZMANTOŠANA.
Partners:
  • NVO Basku elektronika un informācija GAIA
  • University of Barcelona
  • Technical University of Munich
  • MVU IBK Menedžmenta risinājumi Visbādenē
  • MVU Starptautiskās Industriālās konsultācijas Frankfurte NVO Eurofortis
  • NVO Savstarpējās sociālās nodrošināšanas sadarbība Nr.2 Bilbao
  • Waterfordas tirdzniecības kamera
  • "Riga East University Hospital" Ltd.
Project published on RTU website: 04.06.2019.

University