RTU Student service
Show menu
RTU Student service

Energoelektronika

Native header: Energoelektronika
Author: I.Raņķis
Price: 25.76 €

Anotation:

Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura un maģistra studiju programmu «Elektrotehnoloģiju datorvadība» un «Enerģētika un elektrotehnika»studentiem energoelektronikas un elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorētisko pamatu apgūšanai. Salīdzinot ar tāda paša nosaukuma iepriekšējiem izdevumiem, ceturtajā izdevumā ir paplašināts teorētiskais materiāls, ieviesti plašāki skaidrojumi, doti procesu datormodelēšanas piemēri.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-10-730-6
Page count:
285
Language:
Latvian
Year:
2016