RTU Student service
Show menu
RTU Student service

Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru

Native header: Bezkontaktu sinhronie dzinēji ar ārējo rotoru
Author: L.Lavrinoviča, J.Dirba
Price: 6.18 €
Industry:

Anotation:

Monogrāfijā aplūkotas bezkontaktu sinhrono ventiļdzinēju konstrukcijas, to teorijas pamatjautājumi un raksturlīknes. Piedāvātas sinhrono dzinēju ar pastāvīgajiem magnētiem un sinhrono reaktīvo dzinēju jaunas konstrukcijas ar ārējo rotoru, kas nodrošina augstu īpatnējo elektromagnētisko momentu. Dzinēju konstrukciju optimizācijā izmantoti metamodeļi, kuru pamatā ir magnētisko lauku skaitlisko aprēķinu rezultāti. Aplūkotas dzinēju eksperimentālās izpētes metodes un rezultāti. Monogrāfija ir paredzēta elektroenerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju virzienu studentiem un speciālistiem.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-10-720-7
Page count:
130
Language:
Latvian
Year:
2015