Faculty of Materials Science and Applied Chemistry
Show menu
Faculty of Materials Science and Applied Chemistry

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Profesionālā bakalaura studiju programma

 

 

Bakalaura profesionālais grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā

Inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā

 

specializācijas

  • apģērbu konstruēšanā
  • apģērbu tehnoloģijā
  • tekstila tehnoloģijā (vērpšana, aušana, adīšana)
  • apģērbu un tekstila patēriņzinībās

4 gadi pilna laika studijās

5 gadi nepilna laika studijās

Rīgā un Liepājā

 

Tekstilmateriāli tiek izmantoti cilvēka apģērbam, telpu interjeram, transporta līdzekļiem, būvniecībā, medicīnā un citur. Nākotnē to nozīme noteikti nesamazināsies, bet pielietojums kļūs vēl daudzveidīgāks. Daudzās pasaules valstīs pazīst Valmieras Stikla šķiedras kombināta ražotos siltumizolācijas materiālus automašīnām, kuģiem, dzelzceļa vagoniem un celtniecībai. Firma Lauma slavena ne vien ar veļu un tās materiāliem, bet arī ar mājas tekstilu un medicīnas izstrādājumiem. Jau tuvākajā nākotnē lielas konkurences apstākļos, sekmīgi strādās tikai tie uzņēmumi, (apģērbu sēriju un individuālās izgatavošanas uzņēmumi, interjera tekstilpriekšmetu saloni, audumu un gatavo apģērbu veikali, u.tml.), kuru darbinieki būs augsti kvalificēti, tādējādi spējot piedāvāt pieprasījumam atbilstošu augstas kvalitātes produkciju. Pēdējo gadu laikā strauji attīstās pētījumi saistīti ar „gudro” tekstilu un viedo apģērbu. Inovatīvās tekstila tehnoloģijas būtiski paplašina un maina izstrādājumu funkcionālās īpašības.

Studējot apģērbu konstruēšanu un tehnoloģiju, tiek apgūti tērpu vizuālas mākslas pamati, modes tirgzinības un prečzinības, apģērbu konstruēšana un datorprojektēšana, apģērbu tehnoloģija, datormācība, ekonomika, tekstila materiālmācība, šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana un citi studiju priekšmeti. Mācoties tekstila tehnoloģijas, apgūtas tiek vērpšana, aušana, adīšana, šo izstrādājumu projektēšanas un ražošanas daudzveidīgi aspekti.

Sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecību ir iecerēts studentu prakses iespējas paplašināt ar specializēto tekstiliju un apģērbu ražotnēm ASV, Šveicē un Vācijā.

Mūsu absolventi sekmīgi strādā Latvijas un ārzemju tekstiluzņēmumos un tirdzniecībā par dažāda līmeņa vadītājiem, speciālistiem un ekspertiem nozares jautājumos dažādās ar valsts pārvaldi saistītās institūcijās, kā arī izglītības iestādēs par skolotājiem, meistariem un pasniedzējiem.

 

Profesionālā maģistra studiju programma

Profesionālais maģistra grāds apģērbu un tekstila tehnoloģijā 1,5 gadi un

Inženiera kvalifikācija apģērbu un tekstila ražošanā (pēc akadēmiskajām studijām) 2,5 gadi

 

Programmā sagatavo augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes.

Studējot maģistratūrā tiek apgūtas datorprojektēšanas metodes, sortimenta attīstības tendences, inovācijas tekstilnozarē, tekstila nozares attīstības stratēģija,u.c.