Kontakti

Dekāns

Akadēmiķis Dr. habil. oec. Remigijs POČS
+371 67089010

 
Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Dekāns
Akadēmiķis Dr. Habil. oec. Remigijs POČS
Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089010

Dekāna vietniece mācību darbā
Profesore Dr. oec. Inga LAPIŅA

Kalnciema iela 6–304, Rīga +371 67089498

Dekāna vietniece zinātnes darbā
Profesore Dr. oec. Elīna GAILE-SARKANE

Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 67608625
Dekāna vietniece administratīvā darbā
Docente MBA Daira ARAMINA
Kalnciema iela 6–208, Rīga +371 67089031

Biroja administratore
Inga KOKOREVIČA

Kalnciema iela 6–202, Rīga +371 67089394

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors
Profesors Dr. oec. Aivars Vilnis KRASTIŅŠ

Kalnciema iela 6–105, Rīga +371 67089662

Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktore
Profesore Dr. oec. Elīna GAILE-SARKANE

Kalnciema iela 6–408, Rīga +371 67088625

Darba un civilās aizsardzības institūta direktors
Profesors Dr. oec. Jānis IEVIŅŠ

Kalnciema iela 6–118, Rīga +371 67089488

Būvuzņēmējdarbības un nekustāmā īpašuma ekonomikas institūta direktore
Profesore Dr. oec. Ineta GEIPELE

Kalnciema iela 6–211, Rīga +371 67089033

Ražošanas kvalitātes institūta direktors
Profesors Dr. sc. ing. Jānis MAZAIS

Meža iela 1/1–310, Rīga +371 67089740

Starptautisko programmu nodaļas vadītājs
MBA, Dipl. oec. Modris OZOLIŅŠ

Kaļķu iela 1–409, Rīga +371 67089035

Studentu pašpārvaldes vadītāja
Karīna KEZIKA

Kalnciema iela 6–110, Rīga +371 26167888

Informācijas un servisa centrs   +371 67089438

Universitāte