Biznesa un inovāciju departaments

Antons KiščenkoRektora vietnieks biznesa un inovāciju jautājumos, Biznesa un inovāciju departamenta direktors

Dr. sc. ing. Antons Kiščenko
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga
+371 67089775

 

Biznesa un inovāciju departamenta mērķis ir komercializēt RTU radītās zināšanas un izgudrojumus, stiprināt RTU izaugsmi un konkurētspēju, veidojot un uzturot ilgtermiņa partnerību ar RTU biznesa un sociālajiem partneriem.

Biznesa un inovāciju departamenta struktūru veido:

  • RTU Biznesa attīstības centrs (BAC);
  • RTU Prototipu ražošanas centrs (PRC);
  • Absolventu nodaļa.

Biznesa un inovāciju departaments savu mērķu sasniegšanai aktīvi sadarbojas ar:

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts

Biznesa attīstības centra vadītājs
Dr. oec. Jānis Ēriks Niedrītis

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29606233

Prototipu ražošanas centra vadītājs
Dr. sc. ing. Ilmārs Vīksne

Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 29187403
Vadītāja palīdze
Santa Puškarjova
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga +371 67089783
Absolventu nodaļas vadītāja
Anita Straujuma
  +371 67089037

Universitāte