Studiju programmas

Studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

Nepilna laika pamatstudiju programmu saraksts Rīgā (Kaļķu iela 1, Rīga)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK,NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Cilvēku resursu vadīšana

 

x

 

5

NLK – 1250

NLN – 1100

Cilvēku resursu vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN – 1100

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200

NLN – 1000

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Ekonomika

x

 

 

4

NLK – 1250

NLN – 1100

Elektronika un mobilie sakari

x

 

 

4

NLN – 1400

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLK – 1600

NLN – 1400

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLK – 1600

NLN – 1400

Ģeomātika

 

x

 

5

NLN – 1800

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1400

Muitas un nodokļu administrēšana

 

x

 

5

NLN – 1100

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

x

 

5

NLN – 1100

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

 

x

2,5

NLN – 1000

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

x

 

5

NLN – 1100

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLK – 2300

NLN – 1800

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Transporta elektronika un telemātika

 

x

 

5

NLN – 1400

Transportbūves

 

x

 

5

NLN – 1800

Uzņēmējdarbības loģistika

 

x

 

5

NLN – 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

x

 

 

4

NLK – 1250

NLN – 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

(pēc koledžas)

 

x

 

2,5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200

NLN – 1000

Visaptverošā kvalitātes vadība

 

x

 

5

NLN – 1100

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

RTU Cēsu filiāle (Piebalgas iela 3, Cēsis)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados)
NLK,NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLN – 1400

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

RTU Daugavpils filiāle (Smilšu iela 90, Daugavpils)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados) NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLN – 1400

Siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 1800

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Dzelzceļa elektrosistēmas

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Dzelzceļa transports

 

x

 

5,5

NLN – 1400

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

RTU Liepājas filiāle (Liedaga iela 3, Liepāja)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados), NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvdarbu vadīšana

 

 

x

3

NLK – 1600

Būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1800

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Elektrotehnoloģiju datorvadība

 

x

 

5

NLN – 1400

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Mašīnu un aparātu būvniecība

 

x

 

5

NLN – 1400

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

x

 

5

NLN – 1100

Siltumenerģētika un siltumtehnika

 

x

 

5

NLN – 1400

Siltums, gāzes un ūdens tehnoloģija

 

x

 

6

NLN – 1800

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

x

 

5

NLN - 1100

Uzņēmējdarbība un vadīšana

 

 

x

2,5

NLK – 1200

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

RTU Ventspils filiāle (Kuldīgas iela 55, Ventspils)

Studiju programma

Bakalaura

1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma

Studiju ilgums, (gados)

NLK, NLN

Studiju maksa, (gadā) eiro

Akadēmiskā

Profesionālā

Būvniecība (specializēšanās virzienā: Transportbūves)

 

 

x

3,5

NLN – 1600

Enerģētika un elektrotehnika

x

 

 

4

NLN – 1400

Automobiļu transports

 

x

 

5

NLN – 1400

Cilvēku resursu vadīšana

 

 

x

2,5

NLN – 1000

Lietotie saīsinājumi:

NLN – Nepilna laika neklātiene

NLK – Nepilna laika klātiene (vakars)

Studijas