Sporta klubs

Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubs organizē dažādus sporta pasākumus un sacensības, kur piedalīties ir aicināts ikviens students un RTU komandu sporta izlašu dalībnieks.

RTU Sporta kluba būtiskākie uzdevumi ir nodrošināt sporta attīstību RTU studentu, mācībspēku un darbinieku vidū, dodot iespēju sasniegt augstu sporta meistarību un piedalīties dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus valsts robežām. RTU sportisti regulāri ir līderi Latvijas Universiādes sacensībās, kā arī Latvijas čempioni volejbolā vīriešiem, peldēšanā, vieglatlētikā, svarbumbu celšanā. Labi sasniegumi ir arī florbolā, basketbolā un cīņas sporta veidos. Starp RTU studentiem un absolventiem sastopami arī vairāki Olimpisko spēļu dalībnieki.

RTU Sporta kluba pārraudzībā ir vīriešu volejbola komandas, sieviešu volejbola komanda, vīriešu basketbola komanda un karsējkomanda. RTU Sporta klubs sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu organizē dažādus ar sportu saistītus pasākumus un sacensības: sporta dienas, Rektora kausa izcīņu dažādos sporta veidos, nakts turnīrus volejbolā un strītbolā, RTU Sporta laureātu, galda tenisa spēli, kā arī tenisa spēli kortos vasaras periodā. Šajos sporta pasākumos un sacensībās piedalīties ir aicināts ikviens students un RTU komandu sporta izlašu dalībnieks.

RTU piedalās arī citu organizētos būtiskākajos sporta pasākumos: «Krastu mačā», stipro skrējienos, dažādu sporta veidu Latvijas čempionātos, Latvijas Universiādē, SELL spēlēs, Eiropas un Pasaules studentu čempionātos, Pasaules vasaras Universiādē, Pasaules ziemas Universiādē.

RTU Sporta klubs aicina ikvienu studējošu sportistu elektroniski aizpildīt RTU studējošo sportistu anketu, lai katram individuāli izvērtētu atbalsta iespējas.

RTU piešķir budžeta vietas sporta talantiem, kuri vēlas studēt RTU, ir uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī ir guvuši labas sekmes vidusskolā vai studijās.

Studenti tiek aicināti pieteikties RTU sporta komandu atlašu treniņiem, kas katru gadu tiek organizēti pirms sezonas sākuma. Lai spēlētu RTU studentu izlasēs, jāaizpilda RTU komandu sporta veidu atlases treniņu pieteikuma anketa.

Kontakti
Sanita Vīlistere
+371 27800500

RTU karsējkomanda

No vienas dejas RTU karsējkomanda izaugusi par pirmo profesionālo karsēju komandu Latvijā. Iespēju, ko iepriekš neviens nebija īstenojis, tobrīd vēl tikai 1. kursa studente Katrīna Dimitre padarīja par īstenību.

Studijas